ZASTAVME AFRICKÝ MOR OŠÍPANÝCH

07.12.2021 21:08
Príroda a turistika

Autor : Sofia Horňáčková, ZŠ Rozmarínová, Komárno

Späť na úvod

V dnešnej dobe čelíme viacerým problémom, ktoré ohrozujú naše fungovanie. Okrem korona vírusu sa šíri ďalší, veľmi nebezpečný vírus – africký mor ošípaných. Ako sa v bežnej spoločnosti nerieši nič iné, len korona vírus, tak sa v našom poľovníckom svete šíri hlavne táto problematika. Poľovníci zohrávajú v boji proti šíreniu AMO najdôležitejšiu úlohu. Poľovníci lovia zver preto, aby sa nepremnožila, a tak predchádzajú škodám na poľnohospodárskych a lesných porastoch, predchádzajú šíreniu nepôvodných druhov, pohybu zveri v intravilánoch, zabraňujú šíreniu rôznych prenosných chorôb ( v tomto období najmä AMO ) a rôznych mutácií, vďaka čomu udržiavajú zdravé a stabilné populácie zveri. Je veľmi dôležité, aby sme hlavne v tejto dobe, kedy sa AMO šíri veľmi rýchlo, vykonávali organizovaný , uvedomelý a zvýšený lov diviačej zveri. Slovenská poľovnícka komora spolu s vedením agrorezortu, chovateľmi ošípaných , poľnohospodármi a veterinármi výrazne pomáha v boji proti AMO. Tento vírus mesačne na Slovensku zabije niekoľko stoviek kusov diviačej zveri. Ako zistím, že je diviak pozitívny na AMO? Vo väčšine prípadov sa objavujú zmeny na koži či vnútorných orgánoch, krvné podliatiny na koži, krvácaniny v podpazuší, na bruchu, medzi nohami, takisto enormne zväčšená slezina, krvné podliatiny na pľúcach, srdci či obličkách. Avšak pozor ! Aj zdanlivo zdravý kus diviačej zveri môže byť pozitívny, preto je potrebné manipulovať s každým diviakom tak ,ako keby bol pozitívny. Zabrániť šíreniu vie aj bežná spoločnosť, avšak najmä poľovníci. Podozrivé prípady nahlasujeme veterinárnemu lekárovi, ak pracujeme so zverou ,čistíme si oblečenie, dezinfikujeme vybavenie, zabránime kontaktu diviačej zveri s domácimi ošípanými , zaistíme, aby krmivo pochádzalo z dôveryhodných a overených zdrojov . Ďalšia vec, ktorú vykonávame, je práve roznášanie informačných plagátov, ktoré existujú v dvoch verziách ,no ich zámer je rovnaký – zabrániť nekontrolovanému šíreniu AMO. Žltý plagát je určený pre oblasti s intenzívnym lovom diviačej zveri . Červený plagát je určený pre oblasti s výskytom afrického moru ošípaných. Je dôležité, aby sme ich rešpektovali. Nájdenú zver nikdy nechytajte !!! Psa držte na vôdzke , pohybujte sa len po vyznačených cestách a chodníkoch, mimo ciest neodbočujte, nájdeného diviaka nahláste telefonicky, rešpektujte činnosť a obmedzte pohyb v prírode, hlavne v ranných a večerných hodinách. Prosím, rešpektujme a dodržiavajme aktuálnu situáciu a buďme zodpovední. Lovu zdar !

Pozn. : snímky vo fotogalérií nie sú vhodné pre citlivé povahy.