Zbierkou pre UNICEF sa naše snaženie neskončilo

07.12.2021 19:30
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

RADOSŤ ROZDÁVANÍM RASTIE – pokračovanie aktivity

Pri príležitosti 75. výročia UNICEF sa žiaci 7., 8. a 9. ročníka rozhodli v škole pod vedením Mgr. Bielikovej

urobiť zbierku s názvom AJ MY CHCEME POMÔCŤ.

Táto dopadla úžasne a vyzbieralo sa 136 € /dodatočne prispeli niektorí siedmaci, ktorí predtým neboli v škole:-)/.

V aktivite pokračovali žiaci 4., 5. a 6. ročníka. Ich úlohou bolo na hodinách matematiky pod vedením Mgr. Fila

a Mgr. Žovincovej vybrať z darčekov pre život také, ktorých výsledná suma bude presne vyzbieraných 136 €.

Žiaci uvažovali, triedili, porovnávali a výsledkom ich úsilia je zoznam darčekov, ktoré naša škola zakúpi:

• vakcíny proti obrne pre 60 detí – 33 €,

• vakcíny proti osýpkam pre 80 detí – 31 €,

• tablety na čistenie vody – 32 €,

• balíček NOVÝ ŽIVOT (sada vakcín pre dieťa do 5 rokov) – 7,50 €,

• vysoko výživné sušienky (26 bal.) – 17 €,

• balíček PRE LEPŠIE ZAJTRAJŠKY (školské pomôcky) – 7 €,

• balíček ZDRAVÁ VODA (na vyčistenie 5000 l vody) – 4,50 €,

• balíček MALÝ ZÁZRAK (na respiračné infekcie) – 4 €.

Všetkým ešte raz veľmi ďakujeme a sme radi, že aj my svojou troškou niekomu pomôžeme.

Spracované na základe podkladov Mgr. A. Žovincovej.