Úvodník

27.11.2021 13:29
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Milí čitatelia, prinášame Vám prvé číslo školského časopisu. Pripravili sme si pre Vás zaujímavostí zo života našej školy, rôzne zábavné úlohy (vtipy) a predovšetkým vlastná tvorba našich žiakov. Želáme Vám príjemné čítanie a veselé Vianoce. Vaša redakčná rada .

Karolína Hroncová, Dominika Svinčiaková, Michaela Kopeczová, Ivana Matúšková, Michaela Együdová

Zodpovedný pedagóg: Mgr. Diana Murínová