Vianočné priania a vinše

27.11.2021 13:21
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Vianočná ruža zdobí stôl, tíško hrá hudba. Čakáš ten okamih, aby sa Ti splnila túžba. Pokoj a radosť nech Ťa v srdci hreje, nech sa Tvoja rodina cez Vianoce smeje.

Vianoce krásne a čisté ako sneh, na stole nech všetkým ľuďom rozvoniava oblátka a med. Nech každé srdiečko sťa oheň zahorí, všetkých ľudí nech láska a dobro naplní. Nielen na Vianoce a na Nový rok, šťastný ale počas všetkých dní želáme Vám úspešný a nový rok.

Na stole je kapor a iné dobroty, uprostred sviečka a stromček oproti. Nech vládne pohoda v dnešný deň sviatočný, nech plný lásky je tento čas vianočný.

Lásky, šťastia hodiny, v kruhu svojej rodiny užite si spoločné, krásne sviatky Vianočné a nech dlho prevláda novoročná nálada.

Prajeme Vám fujavicu šťastia, víchricu pohody, závej radosti, len malú vločku všedných starostí a hlavne lavínu zdravia a lásky...

Na Vianoce, keď svet stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne, radosť, pokoj, dobrú vôľu nielen v túto svätú chvíľu ale každučký deň v roku nech Vám stojí popri boku.

Oheň v krbe tíško praská, v srdciach vládne pokoj, láska. Ježiškovi napíšem, nech Vám splní každý sen. Už sa stromček ligoce, prajeme Vám krásne Vianoce.

Hromadu darčekov čo srdce pohladia, rodinu a priateľov čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok, nádherné Vianoce a šťastný nový rok prajú...