Vlastná tvorba - O kúzelnom semienku

27.11.2021 12:52
Zo školy

Autor : Dominika Svinčiaková, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

O kúzelnom semienku

Pred dávnymi dobami žil jeden kráľ so svojím synom. Ten kráľ mal vlastných sluhov, ktorí mu vykopávali poklady. Raz jedného dňa jeden zo najstarších sluhov našiel zlaté semeno. Hneď si ho vopchal do vrecka, pretože tam bolo napísané, že iba ten človek si ho zaslúži, ktorý rád dáva a nerád berie. K vrecku bol priviazaný list, v ktorom bolo napísané: „Vylez na vysokú horu Zlatno a zasaď semeno a zalej ho vodou zo studni!“ A zrazu si spomenul na svoju dcéru Marienku, ktorá rada dáva a nerada berie. Kožu má hladkú ako bábätko a vlasy má zlaté ako zlato. Keď skončili s kopaním, sluha išiel domov do svojej starej chatrči za svojou dcérou, ukázal jej zlaté semeno a povedalo jej: „Urob si výpravu, zober si vodu z našej studni, nájdi vysokú horu Zlatno a na ten vrchol hory zasaď semeno a počkaj, čo z toho vyrastie!“ Dcéra poslúchla svojho otca a išla na výpravu. Musela prejsť dediny, kráľovstva. Jej výprava trvala až deväť mesiacov až konečne dorazila na horu Zlatno. Poslúchla svojho otca, zasadila semeno na vrchol hory a zaliala ho vodou zo studni. Vyrástol jej strom so zlatými mincami. Všetky pozbierala a strčila si ich do tašky. Výprava sa jej skončila, išla domov za ockom a ukázala mu mince. Sluha s dcérou sa stali bohatými, kúpili si od kráľa sluhov a dali im slobodu, pretože sami vedeli, aké je utrpenie byť týraný a donútený celý deň kopať pre niekoho, kto sám nevie pohnúť palcom. A to je koniec.

Autor: Dominika Svinčiaková, VI.A