Pavol Országh HVIEZDOSLAV

27.11.2021 12:36
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod


100. výročie úmrtia autora

(* 2. 2. 1849 Vyšný Kubín — † 8.11. 1921 Dolný Kubín) - básnik, dramatik a prekladateľ, jeden z hlavných formovateľov slovenského literárneho realizmu, hlavný predstaviteľ slovenského básnického parnasizmu

-študoval v Miškolci na maďarskom gymnáziu, potom v Kežmarku - Jeho rozhodnutie stať sa slovenským básnikom ovplyvnila aj jeho láska k matke a k reči - Pracoval v Dolnom Kubíne na súde - V Námestove mal vlastnú advokátsku kanceláriu, neskôr sa natrvalo usadil v Dolnom Kubíne a venoval sa už len literatúre - Hviezdoslav – je len pseudonym, zvolil si ho preto, lebo ako dieťa miloval pohľad na hviezdami posiatu oblohu - Pochovaný je v Dolnom Kubíne Tvorba: Balady: Anča Zuzanka Hraškovie Ostatná tvorba: Ežo Vlkolinský Gábor Vlkolinský Hájnikova žena Bútora a Čútora

Pavol Országh Hviezdoslav je poetom „vysokého“ štýlu, zložitej, vysoko kultivovanej poézie. Jeho koncepciu umeleckého diela charakterizuje monumentálnosť výpovede, šírka a cyklickosť literárnych druhov (lyriky, epiky a drámy) i rôznorodosť žánrov (lyrická pieseň, reflexívna báseň, príležitostná báseň, prírodná lyrika, lyricko-epická báseň, sonet, elégia, žalm, óda, hymnus, poéma, duma, balada, povesť, spoločenský epos, historická dráma a i.).