17. november očami žiakov

21.11.2021 21:53
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Sľúbili sme si lásku,

aj keď náš život visel na vlásku.

Sľúbili sme si vydržať,

a preto sme museli mlčať.

Mlčali sme ako ryby

a znášali veľké krivdy.

Ale nový deň už svitá,

prichádza sloboda skrytá.

Vydržme my, Slováci,

čochvíľa budeme slobodní ako vtáci.

AUTORKA: Pavlína Targošová (7. A)


Pravdu vravieť nie je hriech,

na krivdu a bolesť nie je liek.

Nový deň už svitá,

voľnosť a sloboda skrytá.

Vydržíme my, Slováci,

čoskoro budeme voľní ako vtáci.

Raz si pravdu povieme,

na trápenie už myslieť nechceme.

Chceme nový deň a nový život,

už dosť bolo tých clivôt.

AUTORKA: Sandra Hromjaková (7. A)