Októbrové aktivity v ŠKD

07.11.2021 11:31
Zo školy

Autor : Diana Murínová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Zdravotná výchova V tomto mesiaci sme sa venovali téme – Svetový deň výživy, ktoré je veľmi dôležité pre naše zdravie. V každom oddelení sa spravili ochutnávky ovocia a zeleniny, porozprávali sme sa o vitamínoch ktoré obsahujú, o ich význame pre naše zdravie. Mesiac úcty k starším V mesiaci október si pripomíname mesiac úcty k starším, spomenuli sme si na ľudí z Domova dôchodcov a naších starých rodičov a na túto počesť im každé oddelenie pripravilo pozdravy s krásnymi básničkami. Pani vychovávateľka Vilhanová si okrem toho ešte pre starých rodičov pripravila krátke video, kde si deti zarecitovali a zaspievali. Popoludnie s ambasádorom Deti si v oddeleniach zašportovali a zasúťažili loptou pod vedením ambasádora na školskom dvore. Hry boli prispôsobené podľa veku detí . Finančná gramotnosť – jesenné trhy Dňa 08.10.2021 sa uskutočnila v každom oddelení ŠKD hračkárska burza. Deti mali možnosť si priniesť svoje nepotrebné hračky, ktoré predávali, vymieňali za symbolickú cenu, narábali s ozajstnými peniazmi. Deťom pri predaji a nákupe hračiek od kamarátov pomáhali aj p. vychovávateľky. Príbehovo Ani tento mesiac sa nezaobišiel bez čítania. Každé oddelenie si prečítalo rôzne rozprávky veselé, poučné, s jesennou tematikou a namaľovali sa ilustrácie prečítaných rozprávok. Čítali pani vychovávateľky alebo staršie deti mladším spolužiakom. Navštívila sa aj školská knižnica, kde mali deti možnosť nahliadnuť a poobzerať sa. Tekvička v ŠKD Tento rok prebehla v škole súťaž o Najkrajší dar jesenne. Pani vychovávateľky spolu s deťmi vytvorili krásne ozdoby z tekvíc, z gaštanov, zo šišiek, z listou, ktoré symbolizujú jeseň. Šarkaniáda Každé oddelenie si vyrobilo vlastné šarkany. Neboli tak vyrobené, aby mohli vonka lietať ako tie kupenské. A preto sme sa dohodli s deťmi, že pre radosť si budú cez prázdniny sami púšťať šarkany.

Fotogaléria k článku