Zdeformovaná D. koza

14.11.2021 11:09
Zábava

Autor : Táňa Noveková, ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová, Galanta

Späť na úvod

Bola raz jedna koza. Volala sa D. koza. Keď išla prvý krát do školy, mama jej povedala, aby sa snažila negrgať. Keď vošla do triedy, pani uč. sa jej spýtala ako sa volá. 

,,Grrrrrrrrrrrrrrrrrg," povedala D. koza.

,,Hahahahahahahahaha!" zasmiala sa trieda.

,,Ale teraz vážne. Ako sa voláš?" pokúsila sa znova pani uč. A prísnejšie sa pozrela na D. kozu.

,,D. koza," povedala D. koza.

,,Hahahahahaha," zasmial sa Janíček Soplíček.

,,Ticho!'' skríkla pani uč. Zdeformovaná.

,,Baf!'' skríkol niekto zozadu.

,,Aaaaaaaaaaaa!'' zhúkla D. koza. Zrazu sa pod ňou objavila žltá tekutina.

Potom sa zoznamovali a išli domov.

KONIEC!Uč.=učiteľka a iné tvary tohto slova.