Pasovanie prvákov

20.10.2021 19:58
Zo školy

Autor : Michaela Kopeczová, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Dňa 4. októbra 2021 sa uskutočnila pasovačka prvákov. Tento deň bol pre našich prváčikov veľmi výnimočný a sviatočný. Pani riaditeľka spolu s pani zástupkyňou I. stupňa postupne zavítali do všetkých prváckych tried. Po krátkom príhovore pani riaditeľka vyzvala žiakov, aby predviedli a ukázali všetko, čo sa za mesiac v škole naučili. Prváci zarecitovali básničky a zaspievali pesničky. Nato pani riaditeľka po slávnostnom sľube pasovala našich prvákov za žiakov našej školy. Všetci prváci dostali na pamiatku peknú rozprávkovú knihu, za ktorú vďačíme rodičovskému združeniu a ochotným sponzorom. Milí naši prváci, nech sa Vám v našej škole páči a darí.