Festival jazykov 2021

20.10.2021 19:57
Zo školy

Autor : Dominika Svinčiaková, ZŠ Dobšinského, Rimavská Sobota

Späť na úvod

Každoročne si 26. septembra v Európe pripomíname Európsky deň jazykov. Jeho cieľmi je medzi iným podpora jazykovej a kultúrnej rozmanitosti Európy a celoživotného jazykového vzdelávania na školách i mimo nich. Na našej škole sme si tento zaujímavý deň pripomenuli už desiatykrát tradičným školským podujatím „Festival jazykov“. Tento rok bol navyše spestreným tým, že nám v školskej jedálni počas celého festivalu (27.9. – 1.10.) varili najznámejšie európske jedlá (maďarský guláš, české koláče, talianske rizoto, ruský boršč…) Žiaci na 1. aj 2. stupni našej školy súťažili v malých skupinkách v triedach a testovali si tak svoje vedomosti v anglickom, nemeckom aj ruskom jazyku. Aj keď sme sa kvôli proti-pandemickým opatreniam nemohli stretnúť hromadne v jedálni, na súťaživosti to neubralo a deti bojovali o každý bod. Už tradične si učitelia jazykov pre nich pripravili množstvo zaujímavých úloh: osemsmerovky, krížovky, pantomímu, doplňovačky, pexesá, kvízy či slovné hry. Členovia víťazných družstiev boli odmenení známkou výborný. Súťažiaci dosahovali veľmi dobré výsledky a rozdiely medzi skupinami boli mnohokrát veľmi tesné.

Všetkým víťazom blahoželáme a dúfame, že budúci rok si opäť zasúťažíme!