Školský zber papiera

02.10.2021 16:18
Zo školy

Autor : Mária Pastirčáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod


Spoločnosť KOSIT vyhlasuje v termíne od 20. septembra do 15. decembra 2021 zber papiera, ktorý je sprevádzaný atraktívnou súťažou o finančné ceny.

Spoločným cieľom je vyzbierať 300 ton papiera a zachrániť tak až 5000 stromov.

Výherné kategórie:

1. CELKOVÉ VYZBIERANÉ MNOŽSTVO PAPIERA ZA ŠKOLU

2. MNOŽSTVO PAPIERA VYZBIERANÉHO V PREPOČTE NA JEDNÉHO ŽIAKA ŠKOLY

3. ŽIAK S VYZBIERANÝM NAJVYŠŠÍM MNOŽSTVOM PAPIERA

4. PÄŤ NÁHODNE VYŽREBOVANÝCH ŠKÔL ZO VŠETKÝCH ZAPOJENÝCH DO ZBERU

Výsledky budú uverejnené najneskôr 20. decembra 2021 na webovom sídle spoločnosti www.kosit.sk

Želáme úspešný zber a držíme palce k výhre!