Európsky deň jazykov

02.10.2021 10:09
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Európsky deň jazykov – už 18 rokov oslavujeme jazykovú rôznorodosť Európy! 

Na svete sa hovorí približne 6000-7000 jazykmi, 225 z nich pochádza z Európy. Majorita svetového obyvateľstva používa iba niekoľko jazykov, väčšina je však používaná len pár tisícami alebo ich dokonca používa len hŕstka ľudí. V skutočnosti 96% jazykov používajú len 4% svetového obyvateľstva.

Európsky deň jazykov sa koná každoročne 26. septembra. Je vynikajúcou príležitosťou ako zvýšiť povedomie o všetkých jazykoch zastúpených v dnešnej Európe a vyzdvihnúť ich spoločné znaky, rozdiely a niektoré z ich osobitostí. Predovšetkým je to ale oslava jedinečného jazykového kontextu Európy a popud pre ľudí všetkých vekových kategórii, v rôznych životných situáciách, naučiť sa k svojej vlastnej reči, vyjadrovať sa aj v inom jazyku (a byť pochopený).

Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli na našej škole usporiadať aktivity, pri ktorých sme upozornili na dôležitosť učenia sa jazykov. Zároveň sme chceli podporiť rozvoj viacjazyčnosti a poukázať na jazykovú a kultúrnu rozmanitosť. Žiaci sa na hodinách anglického, nemeckého a ruského jazyka zapojili do zaujímavých aktivít. Vypočuli si zvukové nahrávky vybraných jazykov a naučili sa jednoduché pozdravy a frázy. Zároveň si osvojili aj znalosti z oblasti geografie, kultúry európskych krajín a dozvedeli sa zaujímavé fakty o pôvode a podobnosti medzi jazykmi. Žiaci 7.B triedy si pripravili krátke dialógy v talianskom jazyku, ktoré predviedli spolužiakom z iných tried.

Všetkým, ktorí sa zúčastnili podujatia, patrí poďakovanie.

Fotogaléria k článku