Čo je život?

24.06.2021 20:40
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V tomto školskom roku sa žiaci 6. - 9. ročníka zapojili do Medzinárodnej súťaže v písaní esejí v anglickom jazyku. V téme "What is life" vyjadrili svoje názory a predstavy o živote, ale aj úvahy o tom, ako môžu prispieť k lepšiemu životu na planéte Zem. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov, ktorí boli odmenení certifikátom organizácie The Goi Peace Foundation. Výsledky súťaže budú vyhlásené 31. októbra 2021.