Niečo sa končí a niečo sa začína...

23.06.2021 22:50
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Opäť sa končí školský rok a odchádzajú ďalší deviataci. Podelili sa s nami o svoje pocity, názory...


Za 9 rokov sme prežili veľa - zlého či dobrého. Pílili sme nervy učiteľom, robili sme si prieky, no vždy sme sa

za všetko ospravedlnili a dali to do poriadku. Naše spoločné úspechy, pády, chyby, z ktorých sme sa poučili,

a všetko, čo sme prežili spolu ako trieda, mi bude chýbať tak, ako i naše výlety a vystrájanie v triede cez prestávky.

Na druhom stupni sme boli rozbitá trieda, keď s nami začala plieskať puberta. Naša triedna pani učiteľka nás dala

naspäť dokopy a sme jej zato vďační. Nie sme len spolužiaci, sme priatelia.

Svojím spolužiakom želám do života veľa dobrého. Na strednej škole nech zažiarite, nech si nájdete

nových dobrých priateľov a nech vás žiadny pád nepoloží. Určite sa stretneme. Držte sa!!!

Ostatní žiaci,  vydržte to tu do 9. ročníka. Čaká vás ešte určite veľa zážitkov a výletov. Hlavne sa správajte slušne.

Ubehne to rýchlo.

Pedagogický zbor, pevné nervy. Vedomosti žiakom odovzdávajte ďalej a urobte im zo školy príjemný priestor.

Nepedagogickým pracovníkom tiež pevné nervy a, milé upratovačky, drzých „bordelárov" vyťahajte za uši (haha).

AUTORKA: deviatačka D. Bartolovicová


Svoju školskú dochádzku hodnotím kladne. Týchto 9 rokov som spoznal veľa kamarátov a dobrých učiteľov.

Najviac budem spomínať na všetko, čo som zažil, na učiteľov, kamarátov, rôzne výlety, súťaže a atrakcie

a na našu triednu a aj triedu.

Svojim spolužiakom želám, aby sa v novej škole mali dobre, všetci ju úspešne dokončili, spoznali

nových ľudí a profesorov, samozrejme, zdravie, trpezlivosť a lásku. Taktiež si želám, aby nezabudli na krásne

prežité chvíle v základnej škole a boli sme všetci v kontakte, aj keď nebudeme spolu.

Žiakom z nižších ročníkov prajem, aby úspešne dokončili základnú školu, užili si ešte toto obdobie bez toho,

aby sa učili z domu, pretože len vtedy sa dá upevňovať kolektív. Samozrejme, PEVNÉ NERVY:-).

Pedagogickým I nepedagogickým pracovníkom chcem vyjadriť všetku vďaku.

Pedagogickým zamestnancom želám skvelých žiakov, pevné nervy, aby práca v škole bola naďalej

ich vysneným povolaním.

Nepedagogickým zamestnancom želám, aby v škole bolo menej ,,bordelárov”, ktorí hádžu papiere kadeľahšie:-).

AUTOR: deviatak


Školská dochádzka bola počas týchto 9 rokov veľmi pestrá a nie vždy veľmi jednoduchá. Prežili sme veľa

pekných chvíľ, ale tiež sme aj mnoho navyvádzali. Zážitkov z tejto pomerne krátkej etapy si určite odnesiem mnoho.

Výlety, akcie, ale tiež sme museli prejsť aj tým zložitejším - prijímacími skúškami. Nebolo to pre nás jednoduché,

ale bola to pre nás výzva, ktorú sme zvládli na výbornú. Nikdy nezabudnem na tie zážitky, čo sme ako trieda porobili,

koľko sme sa nasmiali a čo sme postvárali, bol to pekný zlomok života.

Svojim spolužiakom želám hlavne veľa šťastia a úspechov v stredných školách, aby to bolo pre nich to správne

rozhodnutie, aby sa tam cítili príjemne a spokojne. Prajem im aj veľa šťastia a najmä zdravia v neskoršom živote.

Žiakom z nižších ročníkov prajem úspešné dokončenie ZŠ. Hlavne nadobúdanie nových vedomostí

a slušné správanie voči pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom.

Pedagogickým zamestnancom želám ďalej veľa trpezlivosti, mnoho zdravia a šťastia v živote.

Nech Vám zdravie stále slúži, nech máte stále pokoj na duši.

Nepedagogickým zamestnancom želám veľa chuti do práce a neposlušným žiakom, ktorí sú neporiadni,

dať upratať neporiadok, ktorý spôsobili.

Všetkým želám, nech sa Vám darí a radosť Vás nikdy neopúšťa.

AUTORKA: deviatačka ZH


Odchodili sme si do školy deväť rokov. Zažili sme dlhé roky pohody, pokiaľ prišla pandémia. My sme tí,

ktorí môžeme skonštatovať, že dištančné vzdelávanie síce napomáha dobrým známkam, ale ubližuje

našim vedomostiam.

Svojim spolužiakom želám, aby si splnili svoje sny a dosiahli v živote to, čo si zaumienia alebo ešte lepšie.

Aby sa v najbližších rokoch, keď sa budeme trápiť v stredných školách, nezopakovala uplynulá situácia

a mali by sme možnosť si plnohodnotne užívať ešte kúsok detstva.

Žiakom z nižších ročníkov prajem, aby sa nevzdali pri žiadnom neúspechu a raz sa aj oni lúčili ako deviataci s pocitom,

aký máme aj my - hrdosť, že sme to zvládli. (V školskej jedálni varia čoraz lepšie, tak DOBRÚ CHUŤ! :))


Milí učitelia, aj keď nervy máte len jedny a detí je tu mnoho, zvládnite to. :)

AUTORKA: B.


Počas týchto deviatich rokov som mal obrovskú príležitosť spoznať sa s veľa dobrými kamarátmi.

S niektorými som sa zblížil viac a s niektorými zas menej alebo vôbec. Ako trieda máme úžasné zážitky,

na ktoré nikdy nezabudnem. Boli chvíle, keď sme boli rozpadnutý kolektív, no potom sa všetko napravilo

a znormalizovalo:-). 

Svojim spolužiakom želám, aby sa im v novej škole a novom kolektíve darilo, aby dostali dobrý kolektív,

ktorý im sadne, a nebudú sa v ňom cítiť nepríjemne.

Mladším žiakom želám, aby zvládli  roky, čo ich ešte čakajú, a  prijali ich do školy, kde chcú ísť.

Pedagógom i nepedagogickým pracovníkom prajem pevné nervy a aby dobre zvládali svoju prácu,

aby pedagógovia naučili žiakov čo najviac.

AUTOR: bývalý deviatak tejto školy:-)


9. ročník som si užil, aj keď bol veľmi krátky. Zrušilo sa veľa výletov, na ktoré som sa tešil.

Svojim spolužiakom želám šťastie v  stredných školách, aby mali veľa úspechov a dobrých učiteľov.

Mladším žiakom želám, aby sa učili a reprezentovali školu, nech majú dobré vzťahy s učiteľmi.

Pedagógom želám, aby vydržali so svojimi žiakmi a dávali len jednotky.

Pani upratovačkám menej smetí po škole.

Pani kuchárkam, aby naďalej dobre varili. 

AUTOR: deviatak


9 rokov je dlhá doba a za ten čas sa vytvorilo veľa zážitkov a vzťahov, či už medzi nami žiakmi,

ale aj učiteľmi. Naučila som sa veľmi veľa a je pre mňa ťažké  stadiaľto odísť. Bude mi to veľmi chýbať,

ale musíme sa posunúť a začať novú etapu života v stredných školách.

Svojim spolužiakom prajem všetko len to dobré v stredných školách, ale aj v osobnom živote,

aby ostali takí super ľudia, akí sú, a dúfam, že sa aj naďalej budeme stretávať. Takýto super kolektív sa len

ťažko hľadá.

Žiakom z nižších ročníkov prajem, aby sa situácia, aká bola, už neopakovala, aby ste so svojou triedou

išli na exkurzie, ktoré sme ja a moja trieda tieto 2 posledné roky, bohužiaľ, nezažili.

Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom školy želám pevné nervy, aby zvládali túto ťažkú situáciu

s COVIDOM a zvládali aj neposlušných žiakov. Prajem Vám, aby ste aj ostatných učili tak super ako mňa.

Pani kuchárkam ďakujem za všetky tie super obedy, čo pre nás varili.

AUTORKA:  deviatačka


Som rád, že som úspešne dokončil všetky ročníky.

Svojim spolužiakom želám, nech sa im darí v nových školách.

Žiakom z nižších ročníkov prajem, aby dokončili túto školu.

Pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom prajem pevné nervy.

AUTOR: deviatak


9 rokov je dlhá časť nášho mladého 15-ročného života. Niektorí sa poznajú od škôlky, iní zas od prvého ročníka.

Zažiť spolu detstvo, vyrastať spolu a pretekať sa v tom, kto bude vyšší. Pamätám si nové tváre v prvý deň

prvého ročníka. Počet kamarátov sa rapídne zväčšil. Prvé roky sme si veľmi nerozumeli, kolektív nebol zohraný.

Po štyroch rokoch tu bol 2. stupeň. Prísť medzi „ veľkáčov“ bola obrovská vec. Pamätám si, že sme ich obchádzali

na kilometer, pretože sme sa ich báli. Boli milí, ale pre nás boli priveľkí.

Piaty až siedmy ročník bol najkritickejší. Vôbec sme neboli zohratí. Každý sa robil ťažkým frajerom.

Teraz to je už iné. Asi to spôsobil pocit odlúčenia  a nestretávania sa každý deň v škole.

Svojim spolužiakom prajem, aby mali dobrý kolektív, lebo ten hrá tiež veľkú rolu vo vývoji človeka.

Želám si, aby nikto nemusel prestúpiť do inej školy a školu, ktorú si vybral, zvládol čo najlepšie.

Dúfam, že každý prekoná aj ťažkosti, ktoré prídu,  a vydrží to.

Žiakom z nižších ročníkov prajem, aby si uvedomili cennosť času, ktorý ešte majú. Nám tých 9 rokov

prešlo veľmi rýchlo a neuvedomovali sme si čas, ktorý nám ešte ostáva. Veľa sme si toho spolu neužili.

Každý pedagóg je iný. Nie každý Vám bude hneď sedieť, ale po nejakom čase si naňho zvyknete a zblížite sa.

Milí pedagógovia, ja osobne Vám ďakujem za tie roky, počas ktorých sme boli spolu. Dúfam, že tu naďalej

ostanete učiť a napĺňať hlavy novou múdrosťou.  Budete mi chýbať. Robili ste svoje predmety zaujímavé a pútavé.

Milí nepedagogickí pracovníci, ďakujem Vám za úžasné obedy, ktoré sa rozplývali na jazyku.

Ďakujem za upratané priestory a poliate kvety. Ďakujem za pokosenú trávu. Udržovali ste školu v čistote

a vďaka Vám sme jedli s veľkým apetítom.

AUTORKA: žiačka 9. A


Moje hodnotenie je, že to bolo fajn, občas bolo dobre, občas zle.

Svojim spolužiakom želám všetko najlepšie a nech sa im darí.

Žiakom z nižších ročníkov želám veľa úspechov a dobrých zážitkov.

Učiteľom prajem veľa strpenia so žiakmi.

AUTOR: deviatak


Počas deviatich rokov v tejto škole som zažila veľa dobrého, ale niekedy prišlo aj niečo zlé.

V triede, ale aj mimo triedy som spoznala super ľudí, za ktorých som vďačná.

Zážitkov s triednym kolektívom bolo veľmi veľa a nedá sa na ne len tak zabudnúť.

Základná škola ma naučila v prvých ročníkoch písať, čítať, počítať a počas ostatných rokov mi pomohla

budovať moju osobnosť. Samozrejme, ani s učivom to nebolo vždy jednoduché, ale dalo sa to zvládnuť.

Osobne si myslím, že tých deväť rokov, čo som prežila v základnej škole, mi dalo dosť do života

a na zážitky budem  dlho spomínať.

Svojim spolužiakom želám, aby sa im darilo v stredných školách,  mali pocit, že si naozaj vybrali ten

správny smer, a  dostali sa do dobrého kolektívu.

Žiakom z nižších ročníkov prajem, aby mali dobré známky a úspešne dokončili deviaty ročník.

Pedagogickým pracovníkom by som chcela zaželať hlavne pevné nervy a veľa trpezlivosti.

Želám Vám, aby sa Vám darilo nielen vo Vašej práci, kde sa na Vás tešia Vaši žiaci, ale aj vo Vašom

osobnom živote.

Nepedagogickým pracovníkom želám, aby sa im taktiež darilo a naďalej robili svoju prácu s takým nadšením

ako doteraz.

AUTORKA: M. Tarabová


Dosť som sa toho naučil, niektoré veci bolo ľahšie sa naučiť, iné ťažšie. Spoznal som super ľudí,

ktorí mi budú chýbať. Som vďačný za zážitky, ktorých bolo dosť, až na tieto posledné 2 roky, keď sme boli doma.

Spolužiakom želám, nech sa im darí a splní sa im v živote to, čo chcú. Prajem im, aby robili to, čo ich baví.

Dúfam, že odchodom zo základnej školy, sa naše kamarátstvo neskončí.

Žiakom z nižších ročníkov prajem, nech sa im darí, aby nabrali vedomosti a úspešne dokončili školu.

Pedagogickým pracovníkom želám, nech sa im darí a veľa síl do ďalších rokov, pevné nervy a peknú dovolenku.

Nepedagogickým pracovníkom prajem veľa síl a zdravia a aj pekné dni oddychu.

AUTOR: žiak


Keď som začínal chodiť do školy, tak som sa vždy tešil na kamarátov a aj na nové vedomosti.

Potom sa začalo obdobie, keď som trochu zlenivel a aj som začal školu nenávidieť.

Teraz som tu už posledný rok a každý deň sa teším do školy, hlavne do nášho super kolektívu.

Bohužiaľ, situácia bola  taká, aká bola, takže kvôli dištančnému vyučovaniu nemáme s triedou  veľa zážitkov

z posledných 2 ročníkov. O to viac sa teraz snažíme užiť si spolu  tieto posledné dni.

Svojim spolužiakom želám všetko len to dobré, či už v ich osobnom alebo študentskom živote.

Dúfam, že úspešne vyštudujú školu, ktorú si vybrali.

Žiakom z nižších ročníkov prajem, aby sa nesprávali ako deti, nech si vychutnajú základku, pretože im to

bude chýbať.

Všetkým učiteľom želám len to dobré, či už v ich osobnom alebo pracovnom živote. Ďakujem za všetky tie roky,

ktoré som tu s nimi mohol stráviť.

AUTOR: žiak


Milí deviataci, my Vám želáme úspešný štart do ďalšieho školského roka

v stredných školách a do budúcnosti veľa lásky, šťastia a úspechov.

Ďakujeme!