Rozhovor s pánom Doc. Mgr. Štefanom Chudým, Ph.D. docentom Pedagogickej fakulty UP v Olomouci

04.06.2021 13:33
Zo školy

Autor : Dominika Chudá, ZŠ s MŠ Hronské Kľačany

Späť na úvod

Za pomoci pani učiteliek som oslovila docenta pôsobiaceho v Čechách, rodáka z Kľačian a bývalého žiaka našej základnej školy, pána Štefana Chudého, ktorý pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci od roku 2010. Tu sa od roku 2013 úspešne habilitoval v odbore pedagogiky. V priebehu profesnej dráhy sa Štefanovi Chudému podarilo získať množstvo skúseností z niekoľkých českých univerzít. Takisto som sa ho popýtala, ako si spomína na obdobie, keď bol žiakom našej školy.

1. Spomínate si na čas strávený na Základnej škole v Hronských Kľačanoch? Aký zážitok vám ostal v pamäti z tohoto obdobia?

Spomínam a strašne rád. Bolo to jedno z najkrajších období života. Tých zážitkov je strašne veľa a viažu sa najmä k prostrediu: s „hôrkou“, Perecom, a okolím Kľačian, samozrejme so školou, tiež najmä s kamarátmi a učiteľmi. Nikdy sa nedá zabudnúť na pani učiteľku Jágerovú, ale i iných učiteľov.

2. Kam smerovali vaše kroky po absolvovaní našej základnej školy? Kde ste študovali a kde teraz pracujete?

Po základnej škole som študoval na Gymnáziu v Leviciach, neskôr na Pedagogickej fakulte Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a Masarykovej univerzite v Brne. Pracoval som na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne a teraz na Univerzite Palackého v Olomouci.

3. Prečo ste sa rozhodli pracovať na univerzite v Čechách? Ako dlho tam už pracujete a čo je na vašej práci zaujímavé?

To rozhodnutie pracovať (skôr zostať) v Čechách vyplynulo zo situácie, že som doktorské štúdium absolvoval v Brne a dostal ponuku (spolu) vybudovať pracovisko zamerané na vzdelávanie pedagógov v Zlíne (Falukta humanitních studií). Neskôr, pred 10 rokmi som sa rozhodol „posunúť“ viac do oblasti výskumu a rozvoja doktorských programov a v Olomouci sú na to ideálne podmienky. Zaujímavé je najmä to, že sa stretávam s výbornými ľuďmi, perfektnými odborníkmi v odbore, môžem pomáhať budovať akademickú „kariéru“ novým skvelým doktorandom a ako bonus beriem, že sme skvele rozbehli výskum v oblasti vysokoškolskej pedagogiky i medzinárodnú spoluprácu s prestížnymi univerzitami v Európe.

4. Prečo ste sa rozhodli pracovať ako pedagóg? Čo alebo kto vás viedlo na túto cestu?

Ono to nejak vyplynulo časom (i keď som sľúbil párkrát v živote, že nikdy nebudem učiteľ), zrejme som niečo i podedil po mojom dedkovi, ale mňa hlavne baví to úžasné stretávanie sa s ľuďmi, vzájomné vymieňanie si skúseností, ktoré nazývame odborne vyučovanie, a hlavne výskum v danej oblasti. Vzorov by som asi našiel veľa, ale nebudem ich menovať (mohol by som na niekoho zabudnúť, a to by som nechcel).

5. Venujete sa budúcim pedagógom. Ako vnímate rozdiely medzi českými a slovenskými študentami či školstvom alebo pedagogikou vo všeobecnosti?

Vo všeobecnosti nie sú také rozdiely viditeľné. Máme nakoniec ako oba národy rovnakú históriu a tradície v školstve. Každá univerzita – pedagogická falukta má svoje špecifiká, v ktorých sa líši (čo je super), ale vždy je to viazané na školskú politiku príslušného ministerstva. Niekedy mám pocit, že slovenská pedagogika a školstvo sa nevie tak sama pochváliť a pritom sú porovnateľné i lepšie v mnohých ohľadoch, a to nielen voči českému školstvu, ale i školstvu v krajinách EU. Asi nám chýba ako Slovákom viac presadzovať pocit hrdosti a trochu viac zdravej „drzosti“.

6. Zaujímate sa ešte o našu školu a vnímate jej zmeny? Je dnes dôležité moderné materiálno-technické vybavenie v školách alebo je to len na učiteľoch a rodičoch, ako odchádza pripravený žiak zo základnej školy?

Som veľmi rád, že škola a jej rozvoj je znovu jednou z kľúčových priorít, nielen „povinnou položkou“ niekde v nejakej štatistike či záverečnej správe o činnosti. Bez materiálneho a technického vybavenia to určite nepôjde a som rád, že vedenie obce a pán riaditeľ našli spoločnú reč a vedia, že bez dobrej školy nebude nikdy obec prosperovať. To je potom spojené i s kvalitnými učiteľmi, ktorí sa tiež chcú vzdelávať a pracovať na sebe a potom sa ten výsledok (odchádzanie pripraveného žiaka zo školy) dostaví, ale všetko to chce nejaký čas a vývoj. Žiadny zázrak a progres sa nedeje lusknutím prstov.

7. Dnes je dôležité pre deti čítanie s porozumením, ako vnímate z pozície vysokoškolského pedagóga tento problém? Kto najviac ovplyvňuje rozvoj čitateľských zručností?

Čitateľská gramotnosť a kritické myslenie je veľké téma. Ovplyvňuje ho určite rodinné prostredie a škola, ale pokiaľ sám človek nechce, tak nič nepôjde a nájde sa mnoho výhovoriek, prečo to nejde. Druhá vec je i prístup k čítaniu, k technikám čítania, porozumenie textu, písanie textu a zdieľanie obsahu textu, ale najmä vzťah k čítaniu a vlastnému tvorivému písaniu. A ten musí budovať nielen škola, ale i rodina.

8.  Vaša rodná obec sa mení, prechádza zmenami, ktoré sa vám najviac páčia? Čo by ste ešte zmenili?

Samozrejme sledujem, čo sa v rodnej obci deje, aké zmeny nastávajú a som rád, že postupne sa zveľaďuje všetko, na čom sa podpísal zub času, nezáujem niektoré veci riešiť a znova sa vracajú rôzne kultúrne aktivity, ktoré zachovajú tradície a zvyky. Ako vášnivého rybára ma teší i zveľadenie okolia Pereca a mlyna .

9. Online vyučovanie zasiahlo aj české školstvo, ako na vašej univerzite prebiehali prednášky a skúšky?

Po prvotnom šoku u niektorých kolegov a študentov sa všetko preklopilo do online podoby. A ukázalo sa, že niektoré inovatívne zmeny by sme vďaka tomu v školstve neurobili. Na začiatku to boli také pokusy - omyly, ale neskôr sa z toho stal krásny kreatívny proces, síce namáhavý na čas, ale veľmi zaujímavý a v budúcnosti využiteľný. Ešte teraz prebieha tzv. hybridná forma, kde kombinujeme fyzickú účasť s online a osobne sa priznám, niekedy to šetrí veľa času, ktorý by som strávil cestovaním.

10. Dozvedeli sme sa, že rozvíjate, spolu s vaším tímom edukatívnu aplikáciu. Na čo je zameraná? Ako funguje? Budeme si ju môcť vyskúšať aj na slovenských školách?

Ešte pred vypuknutím pandémie covid 19 sme s pár kolegami z iných fakúlt diskutovali o tom, ako zlepšiť a zatraktívniť  vzdelávanie a pomôcť učiteľom na základných školách a z toho vznikol ten nápad na mobilnú aplikácie, ktorá bude atraktívna pre deti a učiteľov a zároveň neformálne bude pomáhať s učením podľa záujmu dieťaťa, bude jednoduchá na ovládanie a spojí formu hry a vzdelávania. Pokiaľ by ste chceli vedieť viac pozrite na: https://www.zeda.cz . po vývojovej fáze softvéru určite bude i slovenská verzia a vzhľadom na to, že to má byť aplikácia, ktorej obsah bude vyvíjaný a rozširovaný najmä učiteľmi, verím, že o ňu bude záujem i na slovenských školách. A budem veľmi rád, pokiaľ bude naša „kľačianska základka“ jednou z pilotných škôl na Slovensku.

Pán docent Chudý, ďakujeme za rozhovor a želáme vám veľa pracovných a osobných úspechov.

Fotogaléria k článku