Zápis do 1. ročníka

17.06.2021 08:03
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

    Dňa 16. apríla 2021 sa na Základnej škole s materskou školou Juraja Slávika Neresnického v Dobrej Nive uskutočnil zápis predškolákov do 1. ročníka. Zápis prebiehal bez prítomnosti žiakov, a tak budúci prváci kvôli aktuálnej nepriaznivej situácii nemohli osobne prísť a zažiť ten neopakovateľný zážitok z ich zápisu do 1. ročníka.

    Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí zapísali svoje dieťa na našu školu a za prejavenú dôveru, ktorú si veľmi vážime.


Mgr. Júlia Mihalovičová