PIRLS - 1. stupeň

21.05.2021 06:00
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

IEA - Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania - je nezávislá medzinárodná asociácia národných výskumných inštitútov a vládnych agentúr, ktorá zabezpečuje medzinárodné porovnania výkonov žiakov už od roku 1959. 

PIRLS je medzinárodná štúdia čitateľskej gramotnosti žiakov štvrtého ročníka, ktorá sa uskutočňuje v päťročných cykloch už od roku 2001. PIRLS 2021 je už piate testovanie, ktoré nám poskytuje údaje o trendoch výsledkov z čitateľskej gramotnosti za obdobie 20 rokov a tiež medzinárodné porovnávacie dáta o tom, ako dobre deti vedia čítať po štyroch rokoch primárneho vzdelávania. Toto testovanie sa od roku 2021 uskutočňuje elektronicky.  "ePIRLS" je inovatívne testovanie čítania online textov, ktoré pútavým spôsobom simuluje internetové prostredie a meria výkon žiakov štvrtého ročníka pri čítaní informačných textov.

Štúdie PIRLS 2021 sa zúčastňuje vyše 60 krajín a medzi nimi aj naše Slovensko. Na Slovensku bola - na základe medzinárodných štandardov - vybraná vzorka 236 základných a špeciálnych základných škôl a medzi nimi aj ZŠ Poľov, ktorá je elokovaným pracoviskom ZŠ Bernolákova 16, Košice.

Štúdia PIRLS sa v ZŠ Poľov realizovala 5. 5. 2021 a zúčastnili sa jej žiaci štvrtého ročníka. Administrácia testu bola rozdelená na dve časti. Každá časť mala svoju časomieru, ktorá sa žiakovi automaticky zobrazovala na monitore. V obidvoch častiach si žiaci mali prečítať text, kde boli rôzne príbehy, články, alebo webove stránky. Po prečítaní textu odpovedali na otázky zamerané na čítanie s porozumením. Na záver žiaci vypĺňali tzv. Dotazník pre žiaka. 

Koordinátorom a administrátorom bola naša p. zástupkyňa 1. stupňa J. Mikovčáková a technicky celú realizáciu zastrešoval pán P. Krbaťa, ktorým veľmi pekne ďakujeme. Sme radi, že sme mohli byť súčasťou tak významného projektu. Nedočkavo čakáme na jeho výsledky a dúfame, že sme boli úspešní.

Fotogaléria k článku