Olympiáda ŠKD

18.05.2021 17:19
Šport

Autor : Monika Jokalová, ZŠ Školská, Bánovce nad Bebravou

Späť na úvod

Sme telesne a športovo zdatní? Na túto otázku nám dali odpoveď deti nášho ŠKD, ktoré 12. 5. súťažili v ATLETICKOM TROJBOJI. Zhromaždili sme sa na veľkom ihrisku podľa jednotlivých oddelení. Súťažili v troch disciplínach: skok do diaľky z miesta , hod kriketovou loptičkou, beh na 100 metrov. Deti boli rozdelené na dve kategórie: 1. – 2. roč. a 3. – 4. roč. Do súťaží sa zapojili všetky deti, mohli si ozaj zašportovať a vyskúšať svoju telesnú zdatnosť. Najlepší boli odmenení medailou, diplomom a sladkosťou. Víťazom blahoželáme. Prežili sme príjemné popoludnie a tak urobili aj niečo pre svoje zdravie.

ALENA HLAVAČKOVÁ