Tréneri v škole - 1. stupeň

02.05.2021 17:55
Šport

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Úrad vlády Slovenskej republiky prostredníctvom svojho organizačného útvaru splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre mládež a šport realizuje pilotný projekt a program "Tréneri v škole". V rámci mesta Košice bola naša škola do tohto pilotného pilotného projektu vybraná. Projekt je určený pre žiakov 1. a 2. ročníka a prebieha v areáli školy. Ide o program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny telesnej výchovy zážitkovým spôsobom výučby. Je zameraný na tieto oblasti športovej prípravy:

- základy lokomócie: atletika, gymnastika

- loptové zručnosti: kolektívne a individuálne športy

- rytmické a koordinačné základy: tanec, úpolové športy

Cieľom projektu je budovať pozitívny vzťah detí k športu, prehĺbiť ich záujem o šport a zároveň rozvíjať ich všestrannú pohybovú gramotnosť na 1. stupni ZŠ. Projekt sa realizuje na vyučovacích hodinách Telesnej výchovy, ktoré sú veľmi pestré, pre deti zážitkové a zaujímavé. Žiaci sa na ne veľmi tešia. Projekt bude ukončený v mesiaci máj 2021.

Fotogaléria k článku