Knihy sú naša vášeň

27.04.2021 10:49
Šport

Autor : Natália Kasanová, ZŠ s MŠ Vavrečka

Späť na úvod

Keď deti uprednostnia knihu pred hrou na počítači, potešia sa nielen rodičia, ale hlavne pani učiteľky. V mesiaci marec pripravili pre žiakov mnoho čitateľských aktivít, aby ich záujem o čítanie ešte viac prehĺbili. Čítali, spoznávali, objavovali, rozvíjali a obohacovali si slovnú zásobu, stali sa detektívmi. Všetkým urobili radosť nové knihy z projektu Čítame radi. Terajšia situácia neumožňuje žiakom navštíviť obecnú knižnicu, tešia sa z tej našej. Každý rok sa zapájajú do obľúbenej aktivity KNIŽNÍ DETEKTÍVI, v ktorej odpovedajú na otázky o spisovateľoch a knihách. Počas štyroch marcových týždňov ich zamestnávala pátracia akcia po nových odpovediach na otázky z čitateľského sveta. Za usilovnú prácu čakala na najusilovnejších zaslúžená odmena v podobe peknej knihy. Víťazom srdečne blahoželáme a dúfame, že v čítaní budú všetci žiaci naďalej so záujmom pokračovať. Najväčšou motiváciou sú predsa príbehy ukryté v knihách, ktoré predstavia nepredstaviteľné a umožnia lietať na krídlach fantázie.