Zážitkovosť v matematike

18.04.2021 15:59
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Zážitkovosť v matematike je projekt zameraný na rozvoj verbálnej a neverbálnej komunikácie, sociability a aktivity žiakov. Cieľom projektu je ukázať žiakom, že aj vyučovanie matematiky môže byť hrou, na ktorú sa tešia, pri ktorej zažijú veľa príjemného i zábavného. Hrou, ktorá vytvára podnetný priestor pre aktívne poznávanie pestrej palety matematických i nematematických úloh, pre tvorenie a upevňovanie skúseností, zručností a návykov žiakov prostredníctvom fiktívnych, imitujúcich i reálnych kontextov. Vedie k zvyšovaniu motivácie, aktivity, spolupráce a sociability žiakov. Do tohto projektu sa zapojili žiaci 4. B pod vedením p. uč. Z. Poliakovej. Vyučovacia jednotka s ústrednou témou Pradávny svet sa realizovala na dvoch vyučovacích hodinách. Po úvodnom rozhovore a oboznámení so vznikom skamenelín, prácou archeológov a pojmom dinosaurus sa žiaci preniesli imaginárnym časostrojom do pradávneho sveta. No najskôr museli zistiť magický kód, ktorý im otvoril časovú bránu do tajomného sveta. Po prelomení kódu a vypočítaním úloh žiaci ako archeológovia odhalili meno pravekého tvora, ktorý už na nich číhal. Vyriešili slovné úlohy, na základe ktorých zistili, aké druhy dinosaurov žili v neznámom svete, spoznávali, ktoré boli bylinožravé alebo mäsožravé. Nasledovala rola vedcov a archeológov, ktorí našli pozostatky dinosaura a snažili sa poskladať jeho kostru z puzzle. V náväznosti na túto aktivitu bolo úlohou žiakov vytvoriť z kociek lega stádo dinosaurov podľa vlastnej fantázie. V závere vyučovacej jednotky jednotlivé skupiny žiakov spoločne pantomimicky stvárnili pohyb, správanie a spôsob lovenia svojho druhu dinosaura na základe krátkej charakteristiky. V záverečnej reflexii žiaci sa vyjadrili, že zážitkové vyučovanie sa im veľmi páčilo, obohatilo ich o nové poznatky a skúsenosti, ktoré môžu uplatniť v reálnom živote.


Fotogaléria k článku