Online čitateľský karneval

11.04.2021 10:02
Zo školy

Autor : Gabriela Pellová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Každým rokom sa na našej škole vo fašiangovom období už tradične uskutočňuje karneval. No tento školský rok je to trochu iné, keďže sme v karnevalovom období opäť doma, na dištančnom vzdelávaní. Práve preto sme sa v IV.C triede spoločne rozhodli zorganizovať netradičný „Čitateľský karneval“. Úlohou žiakov a pani učiteľky bolo vybrať si rozprávku od slovenského spisovateľa, prečítať si ju a vytvoriť si masku podľa hlavnej postavy. Tieto masky sme si jednotlivo odprezentovali na zábavnom online vyučovaní. Našou úlohou bolo podľa masky uhádnuť o akú rozprávku ide a aj to, kto je autorom danej rozprávky. Každý z nás porozprával, prečo si zvolil práve túto rozprávku a postavu. Po zábavnom predstavovaní a hádaní masiek sme sa rozdelili do skupín a súťažili sme vo vedomostných úlohách z literárnych pojmov, ktoré sme si za štyri roky osvojili. Veľmi dobre sme sa v toto dopoludnie zabavili.

Do tejto aktivity sa zapojili aj žiaci 1. A a 3.A pod vedením p. učiteliek Z. Č. Fiľakovskej a B. Petrekovej.


Spracovala: Diana Vančová