Aj my sme medzinárodní

28.04.2019 17:53
Zo školy

Autor : Ivana Šestáková, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Naša škola je od začiatku školského roka 2018/2019 zapojená v medzinárodnom programe eTwinning.


Čo Program eTwinning vlastne je?

Zameriava sa na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". eTwinning nám umožnil nájsť partnerskú školu, s ktorou môžeme realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania v bezpečnom virtuálnom prostredí (TwinSpace).


To ale nie je všetko. Program eTwinning je spoločenstvo škôl, do ktorého je zapojených takmer 280 000 učiteľov z celej Európy, financované Európskou komisiou ako súčasť programu Erasmus+. Európska sieť škôl (EUN) riadi okrem iného aj Centrálnu podpornú službu (CSS) programu eTwinning.


Na krúžku angličtiny sme sa zapojili do dvoch projektov "Christmas around Europe" a "Penfriend around Europe", kde sme spolupracovali so školami z Talianska, Grécka, Poľska, Turecka, Portugalska a Španielska. Predstavili sme im našu školu, naše mesto a našu krajinu. Spoznali sme ostatné krajiny a komunikovali sme spolu v anglickom jazyku.


V tomto programe plánujeme pokračovať aj ďalší školský rok.