Krivín

04.04.2021 21:10
Príroda a turistika

Autor : Dominika Chudá, ZŠ s MŠ Hronské Kľačany

Späť na úvod

    Jedného dňa som sa s rodičmi, bratom Matúšom a kamarátkou Rebekou vybrala na hradisko Krivín,  ktoré ponúka nádherné výhľady na Slovenskú bránu. 

Naša túra začala v Tlmačoch. Išli sme cez kameňolom v Tlmačoch a liezli sme po kopcoch. Obdivovali sme výhľady na obce Psiare a Hronský Beňadik a videli sme aj rybárov, ktorí chodili v gumákoch po vode a chytali ryby. Stretli sme aj zopár turistov. Všade navôkol rozvoniavali biele a fialové kvety a vyspevovali vtáčiky, hrialo slniečko, ale pofukoval aj jarný vetrík. 

    Krivín tvoria dva skalnaté výbežky, podľa veľkosti pomenované Veľký a Malý Krivín. Nadmorská výška Veľkého Krivína dosahuje 315,9 m n. m. a pri dobrej viditeľnosti možno vidieť z neho vysielač Zobor v Nitre aj Pohronský Inovec. Pri Krivíne tečie rieka Hron. Od roku 1993 je prírodnou rezerváciou a patrí do CHKO Štiavnické vrchy. Prírodná rezervácia Krivín je budovaná lávovými prúdmi amfibolicko-pyroxenického andezitu. Mohutný lávový komplex má hrúbku 250 až 300 m. Podľa historických dohadov je Krivín hradisko z doby halštatskej a veľkomoravskej s viacnásobným obranným valovým systémom. Zvyšky obranných valov hradiska tu vidieť dodnes.

   Ku Krivínu sa viaže ľudová povesť o miestnom zbojníkovi Zlejkovi, ktorý tu vraj mal nenápadnú a bezpečnú skrýšu – Zlejkovu dieru. Prírodná rezervácia Krivín je prístupná po značenom turistickom chodníku. Vaša túra môže začať v Tlmačoch, ale aj v Rybníku a môžete sa vybrať  rôznymi trasami - cez horu alebo  popri kamaňolome. Ak ste ešte Krivín nenavštívili, tak je najvyšší čas :)

Fotogaléria k článku