TIP NA VÝLET

07.04.2021 13:05
Šport

Autor : Renáta Pástorová Szappanosová, ZŠ Gemerská, Plešivec

Späť na úvod

Rožňava je starobylé banícke mesto, na čo odkazuje už jeho erb – tri ruže symbolizujúce tri rudy, ktoré sa priamo v ňom alebo jeho okolí ťažili. V súčasnosti na jeho banícku históriu odkazuje už máločo – dnes sa v Rožňave ani jej okolí takmer vôbec neťaží. Baníci sú už len medzi dôchodcami, ich rady sa každým rokom zužujú. Mladá generácia často netuší nielen nič o slávnej baníckej histórii mesta, ale ani o namáhavej práci svojich predkov - baníkov. Náročná práca v hlbinách zeme bola pritom každodenným chlebíčkom mnohých Rožňavčanov po stáročia.

Významnou historickou pamiatkou, ktorá nám namáhavú banícku prácu spred stáročí približuje, je obraz Rožňavská Metercia, nachádzajúca sa priamo v Katedrále Nanebovstúpenia Panny Márie v Rožňave. Slávny obraz, ktorého význam prekračuje hranice priestoru a času, výnimočným a detailným spôsobom zobrazuje veľmi presne banské techniky zo začiatku 16. storočia nielen v našom, stredoeurópskom, ale v celom európskom priestore v 16. storočí. Je len málo pamiatok, ktoré by banskú činnosť zobrazovali tak presne, ako tento unikátny obraz. Rožňavská Metercia, ako sa slávny obraz volá, je pritom zahalená viacerými tajomstvami – stále nevieme, kto je jej autorom, ani to, čo presne symbolizuje krajina v jej ľavom rohu. Obraz sa dodnes nachádza v rožňavskej katedrále, jeho presná replika je umiestnená v Baníckom múzeu v Rožňave.

Priestor zobrazený na obraze, v ktorom baníci na obraze pracujú, bol lokalizovaný v neďalekej dedine Čučma. Na tejto konkrétnej skale sú dnes vďaka nadšencom postavené podľa obrazu presné repliky baníckym technológii a zariadení zo 16. storočia, dokonca aj s figurínami, ktoré detailne kopírujú postavy z obrazu.

Ak chcete na vlastné oči vidieť, kde a ako sa ťažilo v 16. storočí, vyberte sa na výlet do Čučmy. Spomínaná skala sa nachádza priamo v obci. Do obce sa dá z Rožňavy dostať pohodlne pešo aj na bicykli, ešte pohodlnejšie autom.