Čítame radi

30.03.2021 11:26
Zo školy

Autor : Kvetoslava Borošová, ZŠ Soľ

Späť na úvod

„Čitateľ prežije tisíc životov, kým zomrie. Človek, ktorý nikdy nečíta, prežije len jeden.“

George R. R. Martin

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky vyhlásilo v decembri výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový projekt Čítame radi. O projekt mohli žiadať všetky verejné, cirkevné i súkromné základné školy. Jeho cieľom bolo to, aby deti čítali rady a mali v školách k dispozícii atraktívnu a veku primeranú literatúru. Rezort školstva vyčlenil na projekt finančné prostriedky, pričom jedna škola mohla získať maximálne 800 eur. Naša škola sa do tejto výzvy zapojila, vypracovala projekt a podala žiadosť s nádejou, že sa nám to môže podariť a získať prostriedky na nákup kníh. A hľa, nepodarilo sa.😉

     To nás ale neodradilo pomýšľať nad podobným projektom aj niekedy v budúcnosti. Vtedy sme však ešte netušili, že MŠVVaŠ vzhľadom na navýšenie finančných prostriedkov na tento rozvojový projekt pokračovalo v novom roku vo výbere z tých žiadateľov, ktorých projekty neboli podporené a ktoré boli v dôsledku obmedzených financií v decembri 2020 neúspešné. Medzi podporenými školami v druhom kole bola tentokrát aj naša škola, z čoho sa veľmi tešíme, keďže naša školská knižnica už niekoľko rokov nebola aktualizovaná. Získali sme tak dotáciu 800 eur, ktoré môžeme použiť na nákup detských a mládežníckych kníh, ale i odbornú literatúru pre zamestnancov škôl.

„Napriek obrovskému množstvu kníh číta tak málo ľudí. A ak má pre niekoho byť čítanie prínosom, mal by si uvedomiť, koľko hlúpostí do seba bežní ľudia deň čo deň hádžu.”

Voltaire