Deň Zeme

26.04.2019 17:06
Zo školy

Autor : Miroslava Líšková, ZŠ Tulipánová, Nitra

Späť na úvod

Tak ako každý rok, aj tento raz sme venovali sviatku Deň Zeme náležitú pozornosť. Diskutovali sme o tom, ako môžeme chrániť našu modrú planétu a životné prostredie. Viedli sme rozhovory o súčasných problémoch a zamýšľali sme sa, ako im môžeme predísť. Všetci sme sa spoločne zhodli, že každá ruka môže chrániť našu Zem a pod týmto heslom sme si vyzdobili nástenku výtvarnými prácami.