Rozhovor s novým pánom riaditeľom Mgr. Pavlovičom

17.03.2021 16:31
Zo školy

Autor : Klaudia Majerčáková, ZŠ Hronské Kľačany

Späť na úvod

Interview s pánom riaditeľom Mgr. Pavlom Pavlovičom

Dobrý deň pán riaditeľ. Môžem s vami urobiť interview?

Dobrý deň. Áno, nech sa páči, ak budem vedieť, rád odpoviem na otázky.

Čo všetko sa vám podarilo prebudovať na našej škole ?

Hm..., 😊 toho je veľmi veľa a obávam sa, že si už na všetko nespomeniem. Snažím sa o všetkom informovať prostredníctvom školského webu a školskej stránky na internete. Nie vždy sa mi to podarí. Verím, že žiaci, rodičia a zamestnanci školy tie zmeny vnímajú. Žiaľ, školu som prebral v auguste 2019 v zlom stave. Všetky budovy školy boli zanedbané a aj vybavenie školy bolo z veľkej časti zastarané - od pomôcok, školského nábytku až po počítačovú techniku. Až potom, ako som dal do poriadku dokumentáciu školy, som mohol začať pracovať na jej modernizácii. Som nesmierne rád, že škola má veľkú podporu od svojho zriaďovateľa a všetky moje nápady, s ktorými prídem (nie je ich málo), sa postupne realizujú. Ani raz som nepočul od starostu obce, Ing. Jozefa Chudého, že by sa niečo nedalo zrealizovať. Vždy hľadá spôsob, ako nám v škole pomôcť. Samozrejme, že sa nedá všetko urobiť hneď a dobehnúť roky, počas ktorých sa do školy neinvestovalo. Všetky zrealizované zmeny by som sám nedokázal uskutočniť, ale spoločne v spolupráci so zriaďovateľom, zamestnancami školy a rodičmi, ktorým záleží na našej škole, sa veľa vecí už podarilo. Najviac sa teším novej informatickej a chemicko-fyzikálnej učebni. Z hľadiska úspory financií nám pomohlo, že sme pristúpili k výmene okien a balkónov a hlavne k modernizácii kotolní, ktoré boli už v havarijnom stave.

Čo plánujete ešte prebudovať?

Je toho viac, ale najbližšie sme sa rozhodli vytvoriť kreatívnu zónu na chodbe pre žiakov I. stupňa. Chceme, aby sa tam naši žiaci cítili príjemne a mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas cez prestávky a po vyučovaní v ŠKD. Najväčšie práce už máme za sebou, výmena okien, balkónov, oprava omietok a vymaľovanie stien. Teraz inštalujeme jednotlivé prvky a v apríli 2021 by sme chceli tento priestor už využívať naplno. Cez leto nás čaká prestavba budovy tzv. družiny na materskú školu. Táto úloha je na pleciach zriaďovateľa školy, ale sme pripravení pomôcť, aby sme od septembra mohli privítať v našich priestoroch aj deti z MŠ. Celý tento proces bude veľmi náročný, ale prinesie veľa pozitívneho, tak materskej ako aj základnej škole.

Ako sa vám páči v našej škole? Je to tu ťažké?

Ponúkame moderné spôsoby vyučovania s najmodernejšou technikou. V škole cítiť priateľského ducha, žiaci sa neboja osloviť učiteľov. V mnohých prípadoch a v mojom zvlášť cítiť neformálny prístup k žiakom, čo si žiaci a rodičia cenia. Zvonku naša škola možno nie je láska na prvý pohľad, ale vo vnútri sa snažíme triedy vynovovať, vybaviť najmodernejšou didaktickou technikou, snažíme sa implementovať moderné spôsoby vyučovania a hlavne je cítiť všadeprítomný duch priateľstva. Nemôžem povedať, že všetky dni sú slnečné, ale tých zamračených je menej. Kvalitatívne pozitívny posun vnímam hlavne vtedy, keď nás za našu prácu rodičia a absolventi pochvália. Možno absolventi nevedia všetky vybrané slová, ale my sa snažíme učiť pre život. Snažím sa posúvať našu školu dopredu, stále niečo vymýšľať a verím, že sa to aj darí.

Je náročné spojiť vyučovanie predmetu dejepis a vedenie školy?

Veľmi rád učím, a preto si beriem aj navyše hodiny, tento školský rok učím len dejepis. Dejiny nás učia okrem iného, čo sa ľudstvu alebo jeho najlepším reprezentantom podarilo vytvoriť. Dodáva mi to optimizmus. Najradšej mám, keď vidím svojich žiakov tvoriť vlastné projekty. Vtedy sa v nich prebudí kreativita a vidím, akú z toho sami majú radosť. Bolo by skvelé, keby riaditelia škôl mali viac času na kreativitu a nemuseli sa toľko venovať naťahovaniu s úradníkmi, štatistikám a iným podobným “radostiam.

Čo vám dala a čo zobrala prítomná pandémia?

Pandémia mi zobrala množstvo času, nakoľko pribudli nové úlohy, ktoré doteraz neboli a stále sa meniace požiadavky a nariadenia vlády, ministerstva školstva mi pridávajú nielen prácu navyše, ale aj obmedzenia, ktoré sa snažím zrozumiteľne tlmočiť zamestnancom, rodičom a žiakom školy. Pandémia mi zobrala možnosť organizovať množstvo spoločenských akcií v škole pre našich žiakov a rodičov. Nepodarilo sa mi vybudovať komunitu, ktorá by mohla fungovať pri našej základnej škole. Napriek pandémii sa snažíme v škole fungovať najlepšie ako vieme, pre žiakov II. stupňa využívame oveľa viac našu školskú stránku Edupage a rôzne vzdelávacie programy. Náš pedagogický kolektív je pomerne mladý a veľmi rýchlo sme sa snažili prispôsobiť našu prácu okolnostiam a podmienkam, ktoré vznikli po zatvorení škôl. Na našich učiteľov som naozaj hrdý a ďakujem im za ich snahu ostať v rámci možností "blízko" svojim žiakom aj rodičom. To bol aj kľúčový moment pre spustenie digitálnej výučby.

Kde na Slovensku rád cestujete a prečo?

Mám viac obľúbených miest na Slovensku. Ako školák na ZŠ som každé leto na prázdniny chodil k starej mame do Bojníc. Na zámku by som mohol robiť sprievodcu, možno aj preto ma zaujímala história. Samozrejme ZOO a kúpalisko Čajka boli na programe takmer každý deň môjho pobytu u starej mamy. Od detstva rád lyžujem a chodím aj na turistiku, preto Liptov patrí medzi moje najobľúbenejšie miesta.

Ďakujem vám za rozhovor a želám  veľa úspechov vo vašej práci. Dovidenia.

Fotogaléria k článku