V dolinách

28.02.2021 17:29
Príroda a turistika

Autor : Rebeca Kašubová, 7. ročník, ZŠ Pusté Úľany

Späť na úvod

V dolinách


V dolinách je čerstvý vzduch,

no žiadny mestský hluk.

Z dolín je vidieť krásu hôr,

ale aj maličkých potvor.


Pokoj, ticho voda zurčí,

chodníček nám cestu určí.

Vôňa kvetov vzduchom letí,

slniečko nám krásne svieti.