Čítame radi

14.02.2021 18:08
Kultúra a umenie

Autor : Helena Jirovská, ZŠ Pavla Horova, Bratislava

Späť na úvod

Milé naše čitateľky a čitatelia!

Dlho sme sa neozvali a doma je už aj vám určite smutno. Keby sme mohli aspoň nazrieť do našej školskej knižnice. Aj na tento rok sú naplánované zaujímavé aktivity.

Zapojili sme sa do projektu s názvom Čítame radi. No, a to znamená, že po návrate do školy nás čakajú rôzne podujatia.

Aj v tomto školskom roku v máji chceme zorganizovať čitateľský maratón. Školská knižnica, ktorá je v peknom prostredí má nové zaujímavé tituly pre deti a my sme si ich zatiaľ nestihli pozrieť. Podujatie Čitateľský maratón sa nám, deťom, páči, lebo čítame z kníh podľa vlastného výberu, nesedíme v triedach, ale v peknej knižnici,  diskutujeme o deji alebo postavách a môžeme sa podpisovať na diplom.

Pozvánka do krajiny zvanej Fantázia je zase pozvánka pre žiakov, ktorí navštevujú školský klub. Žiaci si prinesú do knižnice knihy, prečítajú úryvok a predstavia svojich obľúbených hrdinov slovne aj ilustráciou. Ilustrácie si deti môžu navzájom vymeniť, môžu ich niekomu darovať alebo urobiť výstavku. Výstavka môže byť originálna, napr. hracia kocka s ilustráciami obľúbených hrdinov, hrdinovia na darčekových taškách. Iné deti môžu napísať list svojmu hrdinovi, vymyslieť básničku.

Nám, piatakom, sa páči najmä tento nápad. Žiaci piateho ročníka si prečítajú rozprávky o zvieratkách, ako sú O červenej sliepočke a O medveďovi, čo vedel premýšľať. Po skupinkách vyberú maňušky, ktoré sú v knižnici, vymyslia scenár hry. Divadelnú hru nacvičia a zahrajú ju najskôr svojim spolužiakom a potom aj spolužiakom z druhej piatej triedy, prípadne žiakom zo 4. ročníka.

Na toto všetko sa už tešíme a aj doma niečo robíme. Veď čítame radi.