Medzinárodný deň materinského jazyka

19.02.2021 13:19
Kultúra a umenie

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Medzinárodný deň materinského jazyka bol vyhlásený Generálnou konferenciou Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru (UNESCO) v novembri 1999. Dňa 16. mája 2009 Valné zhromaždenie OSN vyzvalo členské štáty „podporovať zachovanie a ochranu všetkých jazykov používaných národmi sveta.”

Medzinárodný deň materinského jazyka si na podporu jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a viacjazyčnosti pripomíname každý rok od februára 2000.

Je vhodnou príležitosťou pripomenúť, že zásluhou Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra, P.O. Hviezdoslava a ďalších významných osobností v našej kultúre slovenský jazyk používame denno-denne ako náš materinský.

P.O.Hviezdoslav:

Mňa kedys’ zvádzal svet (úryvok)


Mňa kedys’ zvádzal svet, mi hovoriac:

Reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá!

jak biedny nástroj ona pre snem prác,

čo žitím srdca sú a duchu pýcha…


Ó, mojej matky reč je krásota,

je milota, je rozkoš, láska svätá;

je, vidím, cítim,celok života,

môj pokrm dobrý,moja čaša zlatá

a moja odev, ktorej neviem ceny…