JASKYNE

05.02.2021 11:03
Príroda a turistika

Autor : Richard Július Orel, ZŠ Gemerská, Plešivec

Späť na úvod

Podzemné chodby a jaskyne sa nachádzajú v skalnatých oblastiach na celom svete.

Ako vznikajú jaskyne

Podzemné chodby a jaskyne sa nachádzajú v skalnatých oblastiach na celom svete. Bežné sú najmä vo vápencových oblastiach. Jaskynné systémy vznikajú vtedy, keď si kyslá voda vyleptáva cestu cez horninu. Dažďová voda získava kyslosť pohlcovaním oxidu uhličitého z atmosféry, kým spodná voda nadobúda kyslosť z pôdy. Voda rozširuje existujúce pukliny v horninách, vytvára z nich chodby a tunely. Z času na čas tečúca voda otvára nové chodby a dutiny, oslabuje ďalšie horniny, ktoré sa rúcajú, takže vznikajú väčšie dutiny. Povrch týchto dutín môžu pokryť rozličné kryštalické usadeniny vznikajúce vyparovaním vody bohatej na minerály, ktoré nezriedka vytvárajú pevné štruktúry nazývané stalaktity a stalagmity.


Vznik stalaktitov a stalagmitov

Keď voda nasýtená minerálnymi látkami kvapká zo stropu jaskyne, tanecháva zvyšky na strope aj na dne. Pokračujúce kvapkanie postupne vytvára zahrotenú usadeninu visiacu zo stropu (stalaktit) a narastajúcu na dne (stalagmit). Keď sa napokon tieto dva útvary spoja, vzniká stalagnát, čiže stĺp.

Vo vnútri Zeme

Postupné zvetrávanie vápenca vplyvom kyslej vody môže vytvoriť neuveriteľné jaskynné systémy. V priebehu tisícov rokov sa malé jaskyne zväčšujú a vytvárajú obrovské dutiny, kým z malých puklín vznikajú veľké tunely.Keď sa vzájomne spoje vznikajú obrovské jaskynné systémy naplnené tisíckami stalagmitov a stalagnátov. Tieto jaskyne sa potom stávajú vzrušujúcim prostredím výskumu jaskyniarov, musia však byť na to dostatočne a bezpečne vybavení.


Zdroj: internet