Naši žiaci nezaháľali

16.01.2021 15:12
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

1. polrok sa pomaly končí. Napriek tomu, že väčšinu tohto polroku sme sa učili dištančne, naši žiaci popri vyučovaní zvládli aj olympiády a iné súťaže, na ktoré ich vyučujúci zodpovedne pripravovali. Vyučujúci pripravili školské kolá s postupom tých najlepších do okresného kola. Výsledkové listiny nájdete vo fotogalérii.

Všetkým tým, ktorí sa zúčastnili súťaží a olympiád, ďakujeme. Víťazom blahoželáme a držíme prsty v ďalších kolách.

Fotogaléria k článku