Školský klub detí aj dnes

15.01.2021 11:37
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Pre žiakov, ktorých rodičia v týchto chvíľach pomáhajú v prvej línii a nemôžu byť so svojimi deťmi doma, sme poskytli možnosť navštevovať celodenný klub detí. Žiaci majú oddychové, rekreačné, záujmové, spoločensko-prospešné činnosti, výchovno-vzdelávacie činnosti a prípravu na vyučovanie. Pani vychovávateľky robia s deťmi aj dlhodobejšie projekty.

V rámci odpočinkovej činnosti deti často hrajú rôzne hry. Možno vám pomôžu námety na hry, ktorými nielen vyplníte čas, ale žiaci načerpajú nové sily a spoznajú spolužiakov a aj samých seba v rôznych iných situáciách.


Hra Ktoré predmety som si zapamätal (a)?

Na stôl položí vychovávateľ ľubovoľný počet predmetov, napr. gumu, pero, nožnice, lepidlo, pravítko, kľúče ... Zakryje ich šatkou a zavolá deti. Potom predmety odkryje a nechá ich, aby ich pozorovali asi 1 – 2 minúty. Predmety opäť šatkou zakryje. Každé dieťa sa snaží zapísať všetky predmety, ktoré si zapamätalo. Na zapísanie predmetov je vyhradených 5 minút. Ten, kto zapísal najviac predmetov, je víťaz.


Hra Písmenká

Deti sedia na koberci v kruhu. Jedno dieťa povie slovo, napríklad auto. Slovo končí na písmeno o. Ďalšie dieťa, ktoré sedí hneď vedľa neho, vymyslí slovo na o – okuliare – Eva – ananás – slnko. Slová sa nesmú opakovať. Na každé písmeno musí byť povedané nové slovo. Kto nevie, vypadáva z hry.


Hra Plníme úlohy napísané na lístkoch

Na lístočky si deti napíšu svoje mená. Lístky vychovávateľka pokrčí, vloží do čiapky. Deti a vychovávateľka striedavo navrhujú úlohu vyžrebovanému. Najprv sa určí úloha, potom sa žrebuje. Pri hre si deti zacvičia, zaspievajú, tancujú, počítajú, upracú si triedu a podobne.


Hra Hádžeme kockou

Deti hádžu kockou. Podľa toho, ktoré číslo je na kocke, toľko slabík musí mať slovo, ktoré musia povedať. Oblasti striedame. Môžu hľadať slová z oblasti prírody, zdravej výživy, športu a podobne.


Hra Napodobňovanie pohybov

Vychovávateľka oznámi deťom, že bude napodobňovať určitú osobu. Najprv ich vyzve k dobrému pozorovaniu svojich pohybov. Odporúča sa robiť činnosť veľmi pomaly. Deti hádajú, akú činnosť vychovávateľka napodobňovala. V ďalšej fáze skúsia deti tú istú činnosť zopakovať i ony. Postupne si môžu deti premyslieť, čo budú vyjadrovať a ostatné deti budú hádať.


Hra Tancujúci had

Deti stoja v kruhu a rozpočítajú sa podľa počtu do niekoľkých skupín. Vychovávateľka pustí hudbu a skupiny vytvoria hadov tak, že sa držia za pás. Hlava hada udáva pohyby. Po prerušení hudby hlava prechádza na chvost. Vystriedajú sa všetci.

Fotogaléria k článku