Myšlienky žiakov

12.01.2021 16:17
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

Poďakovanie za rok 2020, predsavzatie a cieľ v roku 2021

1. Čo najkrajšie ťa v roku 2020 postretlo, za čo by si chcel(a) poďakovať?

2. Čo z roku 2020 by si si prial(a), aby v tvojom živote pretrvávalo aj v roku 2021?

3. Ktorí ľudia boli pre teba v roku 2020 najväčším darom + dôvod?

4. Ktorým ľuďom (iným ako v 3. otázke) by si chcel(a) teraz poďakovať + dôvod?

5. Jednou vetou napíš svoje najväčšie prianie, po ktorom túžiš, aby sa ti v novom roku 2021 splnilo.

6. Najväčší cieľ, ktorý chceš dosiahnuť v novom kalendárnom roku 2021.

Poďakovania, predsavzatia a ciele žiakov 6. a 7. ročníka, ktorí súhlasili s uverejnením v našom školskom časopiseNa otázky odpovedali aj žiaci 8. a 9. ročníka, ale nesúhlasili s ich uverejnením v školskom časopise.

6. A

AM

1. Chcela by som poďakovať za to, že som bola zdravá a šťastná.

2. Bola by som rada, keby pretrvávalo to, aby sme boli zdraví a šťastní.

3. Najväčším darom sú pre mňa noví kamaráti a domáce zvieratká.

4. Chcem poďakovať mamke, otcovi, bratovi a sestre za to, že sa o mňa starajú a dávajú mi lásku.

5. Mojím najväčším prianím je to, aby sa vrátil jeden človek

6. Najväčší cieľ: Tehličky a svaly.

Matthias

1. Chcel by som poďakovať za to, že som mohol prísť do Dudiniec do školy (predtým som býval inde).

2. Bol by som rád, keby pretrvávalo to, aby som zostal v Dudinciach.

3. Najväčším darom je pre mňa trieda, som rád, že som ich mohol spoznať.

4. Chcem poďakovať učiteľom, že ma učia a sú milí.

5. Mojím najväčším prianím je, aby som nemusel odísť z Dudiniec.

6. Najväčší cieľ: Dobré známky na vysvedčení.

Technik sk

1. Ja som sa potešil našim zajačikom. Boli veľmi zlaté, tak sme ich aj zjedli.

2. Ja by som si hlavne prial, aby sme boli všetci zdraví, aby sa zoslaboval COVID-19.

3.To je jasné, najväčším darom bola pre mňa moja rodina, vysvetlili mi učivo, keď som ho náhodou nepochopil.

4. Chcel by som sa poďakovať aj kamošom, ktorí mi vysvetlili, čo sme robili, keď som chýbal na online hodine.

5. Mojím najväčším prianím je, aby som sa konečne naučil strihať a dávať efekty do videa na YouTube.

6. Najväčší cieľ: Chcel by som si našetriť a kúpiť nový monitor na PC.

Dievča


1. Veľmi ma potešilo, že som dostala televízor do svojej detskej izby, po ktorom som už dlho túžila.

2. Chcela by som, aby sme boli všetci zdraví. Myslím celú našu rodinu, vrátane starých rodičov.

3. Najväčším darom je pre mňa moja maminka, ktorá pri mne stále stojí, pomáha mi, stará sa o mňa a usmerňuje ma.

4. Chcela by som sa poďakovať svojim kamarátkam, ktoré mám rada a vedia ma vždy rozosmiať.

5. Veľmi by som túžila dostať vysnívaného psíka.

6. Najväčší cieľ: Chcela by som byť smelšia a odvážnejšia.

Bibi

1. Veľmi ma potešili prechádzky s rodinou.

2. Chcela by som, aby sa zničila korona.

3. Najväčším darom sú pre mňa moja maminka a starká.

4. Chcela by som sa poďakovať svojim bratrancom a sesternici.

5. Veľmi by som túžila byť speváčkou.

6. Najväčší cieľ: Ísť na delfíny.

VT

1.V roku 2020 som mala tie najlepšie zážitky a za to chcem poďakovať rodičom a kamarátom.

2. Priala by som si, aby som aj v roku 2021 bola tak často s rodinou ako v roku 2020.

3. Najväčší darom boli pre mňa rodičia, ktorí mi pomáhali celý rok.

4. Chcela by som ešte poďakovať kamarátkam, ktoré mi spravili najkrajšie zážitky v roku 2020.

5. V roku 2021 by som si priala, aby sme boli všetci zdraví a nebol tu už koronavírus.

6. Mojím najväčším cieľom v roku 2021 je zlepšiť sa v učení a kreslení.

Chlapec

1. Najkrajším v roku 2020 bol pre mňa okamih, keď sme dostali našu milovanú Lindu.                                                                                          Je to ten najlepší pes, akého sme doteraz mali.

2. Ja by som si prial, aby som tu mal pri sebe svoju obľúbenú mačku, ktorú som našiel                                                                                            a doniesol som ju vlani z Dudiniec domov. Bohužiaľ, keďže bývame pri hlavnej ceste, tak ju prešlo auto.

3. Mojím najväčším darom v roku 2020 bolo, keď som si začal písať so svojou spolužiačkou.                                                                               Je to to najlepšie a najkrajšie dievča, ktoré som stretol, preto ju MILUJEM.

4. Ja by som chcel poďakovať svojim rodičom za to, že to vydržali so mnou až do tejto chvíle,                                                                      pretože to so mnou nemali vôbec ľahké.

5. Mojím najväčším prianím do roku 2021 je, aby som mohol ísť do školy a stretnúť sa tam so svojou láskou.

6. Mojím cieľom v roku 2021 je, aby som bol lepším synom a bratom a aby boli moje výsledky v škole lepšie.                                                        Ešte by som chcel, aby bolo všetko ako predtým, aby sa život vrátil do starých koľají.

DK

1.Chcela by som sa poďakovať za nových kamarátov a za to, že sme boli zdraví.

2. Priala by som si, aby som naďalej mala veľmi dobrých kamarátov a boli sme všetci zdraví.

3. Najväčším darom boli pre mňa noví kamaráti, ktorí vždy pri mne stáli.

4. Chcela by som poďakovať svojim rodičom, ktorí mi vždy pomáhali.

5. Chcela by som, aby už odišiel koronavírus.

6. V novom roku by som sa chcela zlepšiť v hraní na klavíri.

7. A

D

1. V roku 2020 ma postretlo veľa super ľudí, za ktorých som veľmi rada a poďakovať by som sa chcela rodine a kamarátom.

2. Priala by som si, aby moja rodina bola stále taká veľká a zdravá.

3. Najväčším darom je pre mňa mamka...Pomáhala mi s novými vecami a objavovala so mnou svet úplne z inej strany...                                  Som jej za to veľmi vďačná.

4. Chcem poďakovať kamarátom. Boli tu stále pre mňa, a keď som mala niečo na srdiečku, tak som sa im mohla vyrozprávať,                          za čo im neskutočne ĎAKUJEM...

5. Priala by som si, aby ľudia boli šťastní a nerobili zlé veci ohľadom vírusu, neubližovali zvieratám...

6. Najväčší cieľ: Chcela by som sa viac vzdelávať a viac pomáhať spraviť svet krajším.

„D“

1. Chcel by som sa poďakovať za to, že som mohol skúsiť iný spôsob učenia.

2. Som rád, že som bol v roku 2020 zdravý, a dúfam, že to tak ostane aj v roku 2021.

3. Vďaka tejto situácii som mohol spoznať pár kamarátov cez internet, s ktorými sa doteraz bavím a vážim si ich.

4. Chcel by som poďakovať svojej rodine za to, že sme to všetko zvládli v tomto ťažkom období.

5. Mojím prianím na rok 2021 je, aby som nebol stále v strese a viac som si užíval chvíle s rodinou a kamarátmi.

6. Mojím cieľom je ukončiť ročník s vyznamenaním.

VD

1. Najkrajšie ma postretlo, že k nám prišli moja sestra so svojím frajerom a hrali sme sa celá rodina spol. hry,                                                       a chcel by som sa im poďakovať.

2. Chcel by som, aby aj v tomto roku pretrvávalo kamarátstvo, aby sme sa nepohádali.

3. Najväčším darom boli pre mňa kamaráti, lebo keby som ich nemal, tak sa celý rok nudím.                                                                          Druhým darom boli pre mňa sestra a jej frajer.

4. Chcel by som sa poďakovať rodičom za to, že boli ku mne dobrí a milí.

5. Chcel by som, aby sa mi splnil, že mi dorazí moja herná stolička.

6. Najväčší cieľ: Lepšie známky a byť lepším.

MK

1. Chcel by som poďakovať za to, že som mohol byť s rodinou a priateľmi.

2. Bola by som rád, keby som mal takú úžasnú triedu, ako mám teraz.

3. Najväčším darom sú pre mňa brat, ocino, mamina, kamaráti, pani učiteľka, lebo so mnou boli najčastejšie                                                        a najviac mi pomohli.

4. Chcem poďakovať starkovcom, lebo som s nimi strávil príjemné chvíle.

5. Mojím najväčším prianím je to, aby sa skončila korona.

6. Najväčší cieľ: Čo najlepšie známky v škole.

SS

1. Najlepšie, čo sa mi v roku 2020 stalo je, že som cez karanténu cez internet stretol veľa kamarátov                                                                    a začal som chodiť von s kamošmi.

2. Chcel by som, aby aj v tomto roku pretrvávalo zdravie v celej našej rodine.

3. Najväčším darom boli pre mňa moja sestra, synovec, brat, pretože so mnou celý rok boli,                                                                            moja sestra sa o mňa veľa starala, môj brat bol skoro celý rok doma, lebo predtým nemohol                                                                                  s nami väčšinou byť, a môj 10-mesačný synovec , lebo som sa oňho veľa staral a je s ním zábava.

4. Chcel by som poďakovať svojim rodičom, že sa o mňa celý rok starali, a svojej sestre, že so mnou bola celý rok.

5. Chcel by som, aby sa karanténa skončila, aby boli všetci moji blízki zdraví.

6. Najväčší cieľ: Mať viac pohybu, posilniť zdravotný štýl.