9 Pomáham iným alebo Biela pastelka 2020

21.12.2020 18:05
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

Rovnako ako po minulé roky aj v roku 2020 občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala verejnú zbierku s názvom Biela pastelka, ktorej cieľom je pomoc a podpora ľudí so zrakovým postihnutím. Do zbierky konanej 18. 9. 2020 sa zapojila aj ZŠ Málinec. V budove školy, v obecných inštitúciách a v uliciach obce sa rozdali desiatky spiniek v tvare bielej pastelky ako poďakovanie všetkým darcom, ktorým nie je osud ľudí so zrakovým hendikepom ľahostajný a ktorí sa rozhodli prispieť ľubovoľným finančným príspevkom do bielo-modrej pokladničky s logom Bielej pastelky. Dobrovoľníčkam z radov žiakov (T. Halgašová a N. Kocková) sa pod vedením asistenta učiteľa (K. Starove) podarilo vyzbierať sumu 97,09 eur. Nepochybujeme, že aj vďaka tejto finančnej pomoci sa mnohým ľuďom so zdravotným znevýhodnením otvorí nová kapitola samostatného a radostnejšieho života. Všetkým darcom ďakujeme.

                                                                                                                                                                                                    G. Berkiová, B. Machalová, J. Vóglová

Fotogaléria k článku