7 Koniec školského roka

21.12.2020 18:05
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

30. júna 2020 bol ten deň, kedy sa pre nás ukončil ďalší školský rok. Ďalší školský rok plný radosti, vzrušenia, vedomostí, ale pre niektorých aj plný strachu a obáv. Začiatok školského roka sa začal ako zvyčajne, no jeho priebeh a koniec už obyčajným nazvať nemôžeme. Školský rok 2019/2020 bol prvým školským rokom, ktorý bol poznačený korona krízou. Od marca sme sa presunuli do online prostredia a učili sme sa z domu. Začiatky boli veľmi náročné, museli sme sa popasovať s niečím, na čo sme vôbec neboli doteraz zvyknutí, no zvládli sme to a zrazu sme stáli za školou a tešili sa na prichádzajúce leto. Najprv sa nám prihovorila pani zástupkyňa, potom pán riaditeľ a pán starosta. Zhrnuli priebeh školského roka, oboznámili nás s priebehom dištančného vzdelávania a povedali nám záverečné výsledky za celý školský rok. Žiaci prvého stupňa nás zároveň potešili milou pesničkou. Následne sme pristúpili k oceňovaniu žiakov. Žiaci boli oceňovaní za výnimočný prospech a za úspechy vo vedomostných a športových súťažiach. Po odovzdaní ocenení sa nám prihovorili deviataci, pre ktorých bol tento deň výnimočným. Boli natešení z toho, že boli prijatí na stredné školy a ich kroky poputujú iným smerom, no zároveň smútili, pretože sa lúčili so svojimi kamarátmi, so svojou školou a s učiteľmi. Veru aj slza vyhŕkla. Potom sme sa všetci spoločne presunuli do svojich tried, kde nám boli odovzdané záverečné vysvedčenia. Niekto sa tešil viac, niekto sa tešil menej, no všetci sme sa tešili na prichádzajúce leto. S posledným zvonením v školskom roku 2019/2020 sme si vyložili stoličky a pobrali sa v ústrety letu.

M. Detvan