6 Na slovíčko o našich úspechoch

21.12.2020 18:05
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

Anglická olympiáda

S motiváciou zúčastniť sa olympiády z anglického jazyka prišla pani učiteľka Adamcová. Hneď sa mi jej nápad zapáčil, nakoľko hodiny angličtiny patria medzi moje obľúbené. A tak začala pravidelná príprava na olympiádu pod vedením pani učiteľky, s ktorou sme každý utorok na krúžku preberali nové učivá, ale aj opakovali tie staršie. Začali sme o dosť skôr, pretože bolo treba veľa príprav. V januári nadišiel deň D – deň okresného kola olympiády. Konal sa v Poltári. Najskôr sme mali teoretickú časť, kde boli asi 4 časti, teda aj 4 testy. Bol tam listening, reading, grammar a vocabulary. Druhá časť bola praktická, kde sme museli opisovať obrázok. Potom nás dali do párov a museli sme si pripraviť rozhovor. Som hrozný stressman, priznám sa vám, ani som si nemyslela, že sa umiestnim, no nakoniec sa podarilo. Skončila som na 2. mieste. Môj úspech ma veľmi potešil, hoci som ho vôbec neočakávala. A možno aj to je odkaz pre vás, nevzdávajte sa, aj keď je cesta ku vášmu cieľu ťažká. Aj ja som to chcela vzdať, no ďalej som sa učila a keď som sa dozvedela, že mám druhé miesto, začala som sa angličtinu učiť ešte viac a motivuje ma to, aby som sa viac snažila a budúci rok možno dosiahla aj na 1. miesto.

B. Pinková

Technická olympiáda

V školskom roku 2019/2020 naša škola zaznamenala úspech aj na okresnom kole technickej olympiády v Poltári vďaka Tomášovi Turcajovi, žiakovi deviatej triedy, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. A keďže nás zaujímali Tomášove dojmy z olympiády, redaktori Málinského školáka sa ho rozhodli „vyspovedať“. Tomáš, mal si v deň olympiády trému? Skoro žiadnu. Vedel som, že veci v oblasti techniky ovládam. Čo všetko obsahovala tvoja príprava na olympiádu? Bolo tam treba vedieť teóriu, ale hlavne praktické veci týkajúce sa dreva. Ako prebiehalo okresné kolo technickej olympiády? Bolo to celkom v pohode. Ako prvé sme si napísali test z teoretických poznatkov a potom nasledovala praktická časť, ktorá trvala 2 hodiny. Mal si z niektorej časti strach? Ani nie, z praktickej časti som strach nemal. Z teoretickej časti som mal trochu obavy, nakoľko som nevedel, čo v nej bude. Veril si, že sa na olympiáde budeš úspešný? Nemyslel som si, že som sa umiestnil, ale tajne som v to dúfal.

Geografická olympiáda

V školskom roku 2019/2020 si 6. februára 2020 piati žiaci druhého stupňa ZŠ Málinec zmerali svoje geografické vedomosti v konkurencii žiakov z celého okresu Poltár na okresnom kole geografickej olympiády v Poltári. Účasti na okresnom kole predchádzala dôsledná príprava pod vedením p. uč. Nociara a úspešné absolvovanie školského kola olympiády. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: kategória F – 6. – 7. ročník – M. Jablonský, M. Detvan kategória E – 8. – 9. ročník – T. Turcaj, J. Štafurik, D. Lačný Okresné kolo prebiehalo v 2 častiach. Prvú tvoril písomný test z teoretických vedomostí z oblasti geografie. V druhej časti súťažiaci riešili praktické úlohy so zameraním na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu v teréne s použitím pomôcok a atlasov. Hranicou úspešného riešiteľa bol zisk 65 bodov. Podarilo sa ju úspešne zdolať 4 žiakom našej školy, ktorí dosiahli chvályhodné výsledky: M. Detvan – 1. mesto – postup na krajské kolo T. Turcaj – 3. miesto M. Jablonský a D. Lačný - úspešní riešitelia bez umiestnenia Krajské kolo sa v Banskej Bystrici z dôvodu pandémie koronavírusu konalo online formou. Zúčastnil sa ho aj M. Detvan. Z úspechu chlapcov sa veľmi tešíme, ďakujeme im za reprezentáciu našej školy a želáme im veľa ďalších úspechov (nielen) pri ďalšom rozširovaní svojich vedomostí a praktických zručností v oblasti geografie.

B. Pinková