5 Besedovanie o živote našich predkov (Ako žili ľudia v minulosti v mikroregióne Hornohrad)

21.12.2020 18:05
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

Utorok (18. 2. 2020) nebol iba obyčajným školským dňom. Pani učiteľka Joklová si pre nás pripravila besedu o tom, ako žili v minulosti ľudia v mikroregióne Hornohrad. V triede, v ktorej sa beseda konala, na nás čakala zaujímavá výstava. Mohli sme si v nej pozrieť kroje, misy, hrnce, taniere, kantičky a ďalšie predmety, ktoré kedysi používali naši predkovia. Videli sme kolovrátok i tkané prestieradlá. Besedovali sme o tom, ako ľudia pracovali cez zimu a leto, ako pracovali v domácnosti. Dozvedeli sme sa, aký bol rozdiel medzi katolíkmi a evanjelikmi, aké mali zvyky a tradície, aké rozdielne odevy nosili. Pani učiteľka hovorila aj o tom, aký bol rozdiel medzi Málinčanmi a lazníkmi. Lazníci vraj boli ľudia, ktorí sa usadili na okolitých lazoch. Priniesli k nám svoju kultúru, ktorá sa spája s katolíckou vierou, zvyky ako sú betlehemci a pochovávanie basy. Prvá skláreň na Málinci bola vraj v časti Stupník, kde teraz stojí žltá bytovka a vlastnila ju Hermína Košutová.

S pani učiteľkou sme spomínali na bádacie výlety, napríklad ako sme sa vydali po stopách baníctva a do kaštieľa v Katarínskej Hute. S kamarátom sme odfotili vzácny predmet, ktorý sme našli v cintoríne a lampášom sme cez odchýlené okienko skúmali cínové truhly v krypte pod kostolom. Ako to vyzerá v skutočnosti sme videli na fotkách. Našli sme otvor i do bane, kde sa v minulosti ťažilo zlato a striebro. Objavili sme aj základy kaštieľov. V Katarínskej Hute boli niekedy tri kaštiele. Pani učiteľka nám rozprávala aj o historikovi Júliusovi Lomenčíkovi, rodákovi z Málinca, ktorý napísal veľa zaujímavých kníh týkajúcich sa histórie našich predkov. Besedovanie bolo veľmi zaujímavé. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií o tom, ako žili kedysi ľudia v mikroregióne Hornohrad.

Ďakujeme pani učiteľke za čas, ktorý nám venovala.

                                                                                                                                                                                                                    M. Turic

Fotogaléria k článku