4 Naše „korona“ aktivity

21.12.2020 18:05
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

...a zrazu sme ostali doma. Prekvapení, čo sa stalo, prečo nemôžeme chodiť do školy a ako sa ideme učiť. Rozvrh sme dostali, učitelia sa s nami spojili, povinnosti sme si splnili, ale čo potom? Čo s takým množstvom času? Von sme chodiť poriadne nemohli a všetko bolo zatvorené. Našťastie nám pomohli učitelia, ktorí nám dali množstvo nápadov. Učitelia telesnej výchovy nás inšpirovali v tom, ako správne cvičiť, dali nám typy na rôzne cviky ako drepy, plank, výpady, kľuky, rôzne skoky, skracovačky a množstvo iného. Odporučili nám taktiež pohyb v prírode, ktorý posilní náš imunitný systém. Samozrejme, s dodržiavaním všetkých opatrení! Učitelia výtvarnej výchovy nám posielali rôzne inšpirácie na domáce tvorenie z materiálov, ktoré sú bežne doma dostupné, dostali sa k nám videá plné námetov na kresby, ale taktiež aj na tvorbu umeleckých diel rôznymi technikami. Učitelia hudobnej výchovy nám približovali svet hudby všetkých období a vypočuli sme si ukážky, ktoré nám rozšírili naše hudobné poznanie. Môžeme povedať, že naše vyučovanie počas karantény bolo pestré, získali sme nové vedomosti a zároveň sme rozvíjali aj svoju kreativitu.

                                                                                                                                                                                G. Berkiová, B. Machalová, J. Vóglová