3 Radostný predprázdninový karneval

21.12.2020 18:05
Zo školy

Autor : Matúš Jablonský, ZŠ Málinec

Späť na úvod

V mesiaci február sa na našej škole organizoval deťmi veľmi obľúbený karneval. Ako tradične bol príležitosťou, keď sa deti môžu prezliecť za kohokoľvek a čokoľvek a užiť si chvíle v novej koži a snažiť sa zapôsobiť na porotu.

Tohtoročná porota bola v zložení: p. uč. Adamcová, p. uč. Čániová a pani Bitalová. Prvýkrát sa hodnotenia masiek zúčastnili aj žiaci zo školskej rady - Nina Kocková a Júlia Havranová. Deviataci všetko potrebné zorganizovali a keď v telocvični boli všetci žiaci a každá maska mala svoje číslo, mohol sa utvoriť "kruh masiek". V tomto kruhu sa žiaci prechádzali, aby porota mala čas vybrať tú najkrajšiu masku. Neskôr masky začali aj tancovať. Na karnevale sme mohli vidieť veľa krásnych masiek, ako napríklad tetky pletky, Adamsovcov, vodníka, hasiča, ale aj Ferda mravca či malú Indiánku. Rozhodovanie pre porotu muselo byť náročné, pretože masky boli naozaj nádherné. Nakoniec sa im úspešne podarilo vybrať víťazov. Na 1. mieste sa umiestnil Ivan Lacko v maske potápača, na 2. mieste Samuel Faťara v maske ženy s dieťaťom, z 3. miesta sa tešila Andrea Havranová v maske ohňa. 4.miesto obsadil Šimon Jablonský s maskou popcornu a na 5.mieste sa umiestnila Susanne Segečová v maske predstavujúcej počasie. Výhercovia boli ocenení rôznymi zaujímavými cenami – hrami, náramkami, lampičkou, slizom či inými drobnosťami. Po prestávke, počas ktorej sa deti najedli a prezliekli z masiek, začal program, ktorý si pre nás pripravili naši spolužiaci. Tamara Kminiaková nám prečítala o živote v minulosti, zaspievali nám žiaci 1.stupňa, ku ktorým sa neskôr pridali aj deviataci s vystúpením tradičného pochovávania basy. A čo asi mohlo nasledovať po programe? Jedine diskotéka! Deti si z karnevalu odniesli veľa zážitkov. Domov odchádzali tešiac sa na jarné prázdniny, ktoré si naplno užili, a do školských lavíc sa vrátili oddýchnutí a s dobrou náladou.

                                                                                                                                                                                                                                    B. Pinková