Mikuláš v našej škole

14.12.2020 08:25
Zo školy

Autor : Alžbeta Bukovčanová, ZŠ s MŠ J. S. Neresnického, Dobrá Niva

Späť na úvod

Mikuláš

   Mikuláš patrí medzi obľúbené akcie našej školy. Aj napriek ťažkým časom ani tento rok na nás Mikuláš nezabudol. Každoročne si za svojich pomocníkov vyberá práve deviatakov, ktorí znázorňovali čertov a anjelov, no tento rok povolal do svojich služieb čerta a anjela z pedagogických radov. Pani vychovávateľky Mgr. Polcová a Mgr. Mikulová sa zhostili svojich úloh a od rána vítali deti v šatni, následne putovali s Mikulášom po triedach a rozdávali im balíčky. Pretože u nás zlé deti nie sú, čert robotu nemal a Mikuláš s anjelom rozdal všetky balíčky. Najväčší zážitok z toho mali pochopiteľne prváčikovia, ktorí sa z Mikuláša veľmi tešili, tancovali s anjelom na chodbe a vysmievali sa čertovi. V takejto atmosfére plynul celý deň, pretože všetky pani vychovávateľky mali pre deti aj po vyučovaní v ŠKD pripravené rôzne aktivity. Na záver sa v každom oddelení školského klubu konala mini mikulášska diskotéka. Mikuláš, tešíme sa na teba o rok zas!


Mgr. Lucia Polcová

Fotogaléria k článku