Cechová hostina

24.04.2019 07:15
Zo školy

Autor : Marianna Tkáčová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

Žiaci 5.B sa na krátky čas ocitli v stredoveku a vyskúšali si prácu remeselníkov. Ich úlohou bolo vžiť sa do roly cechových majstrov a tovarišov.


Aby sa mohli zúčastniť na cechovej hostine, museli si postupne vyrobiť cechový štít, truhlicu, pečať, cechovú knižku, peniaze i vlastnoručne vyrobené cechové predmety. Okrem toho museli mať pri sebe aj listinu, ktorá im povoľuje vykonávať dané remeslo v meste. Cechy, ktoré žiaci predstavovali, boli drotárstvo, pekárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo. Žiaci boli kreatívni a vytvorili krásne výrobky v kolektíve, kde významnú úlohu zohrala vzájomná komunikácia, tolerantnosť, rozdelenie úloh a dohodnutie sa na spoločnom postupe.


Po prezentácii svojich prác bola pre žiakov prichystaná odmena v podobe pohostenia na cechovej hostine.