Čo si myslíte vy?

17.12.2020 20:15
Zo školy

Autor : Bianka Červená, ZŠ Rozmarínová, Komárno

Späť na úvod

Čo si myslíte vy?


Pred nejakým časom som položila učiteľom rôznych predmetov otázky na tému dištančné vzdelávanie a učenie ich predmetu. Myslím si, že odpovede boli veľmi zaujímavé a pestré, preto by som sa s vami o odpovede rada podelila.


Pani učiteľka slovenského jazyka a literatúry:

Ako vnímate dištančné vzdelávanie?

Keby som sa na to pozrela ako optimistka, tak to vnímam ako dočasnú formu vzdelávania a pevne verím, že takáto forma vzdelávania nebude dlho trvať a rýchlo sa vrátime do bežného školského života. Dištančné vzdelávanie nedokáže nahradiť v plnej miere klasické vyučovanie, ale môže ho na istý čas kvalitným prístupom učiteľa zastúpiť. 

Ako sa Vám učí slovenčina na diaľku?

Učí sa mi vždy tak, akú spätnú väzbu dostanem od žiakov. Je to taká logická rovnica. Patrím medzi ľudí, ktorí sa veľmi ťažko nabíjajú sami, čiže ja osobne určite potrebujem spätnú väzbu od žiakov. Keď je spokojný učiteľ, sú spokojní žiaci - keď sú spokojní žiaci, je spokojný aj učiteľ. Vyučujem slovenčinu v 4 triedach na 2. stupni a každá trieda má 3-krát do týždňa online hodiny. Okrem samotného výkladu sa snažím hodiny spestriť prezentáciami, pracovnými listami alebo videami (napr. v 7. ročníku preberáme na literatúre populárne piesne). Čo ma napĺňa je, keď žiaci správne odpovedia na otázky, ale naopak nehnevám sa, keď sa žiaci pomýlia, keďže pre mňa je v tomto momente najdôležitejšia komunikácia a mám také trochu vážnejšie obavy, že dlhodobé dištančné vzdelávanie vás ochudobní o sociálny aspekt ako aj o potrebu komunikácie. Možno vám nechýbajú kontrolné diktáty, verím však, že ostatné veci, ktoré so slovenčinou súvisia, áno.  :-)

Aké plusy a aké mínusy vidíte v dištančnej výučbe?

Ten, kto ma pozná, asi vie, že teraz budem negatívna. Aj na triednických hodinách sme sa bavili o tom, komu vyhovuje aká forma učenia. Jednou výhodou dištančného vzdelávania je asi fakt, že keby takáto situácia nastala v časoch, keď som bola vo vašom veku ja, asi by sme to nezvládli tak bravúrne. V danom prípade beriem dištančné vzdelávanie ako pozitívnu záchrannú sieť pre žiakov aj učiteľov v tomto nepriaznivom období. Beriem to ako jedinú možnosť. Nevýhod bude asi viac. Všetci žiaci a  učitelia musia vynaložiť viac síl, musia disponovať väčšou sebakontrolou. Mnohí z nich častokrát zápasia aj s technickými problémami. Najväčším bremenom však je strata sociálneho kontaktu. Monitor počítača nám síce poskytne obraz aj zvuk, ale nenahradí prirodzenú emóciu bežného dňa v triede.

Čo Vám vyhovuje viac? (podľa rozprávania je už odpoveď asi zrejmá - tak čo si myslíte, aká bude odpoveď?)

Na jednej strane je dobré prísť na hodinu pred monitor počítača v teplákoch. :-) Na druhej strane si myslím, že mi viac vyhovuje klasická výučba a myslím si, že druhá fáza dištančného vzdelávania je nastavená lepšie a prehľadnejšie a tieto parametre maximálne spĺňajú moje zásady. Nemôžu však nahradiť osobný ľudský kontakt.Pani učiteľka angličtiny:

Ako vnímate dištančné vzdelávanie?

Dištančné vzdelávanie berie každý inak. Niekomu vyhovuje doma sedieť pred počítačom, a tak sa učiť a niekto musí ísť do školy a vidieť naživo učiteľa. Taktiež či je žiak introvert alebo extrovert - či je radšej sám alebo s ostatnými. Niekto rád počuje len učiteľa, ako vysvetľuje - niekto má naopak radšej hodiny, kde sa vie poradiť aj s kamarátmi. Má rád prestávky, je rád v spoločnosti. Pre väčšinu je však ťažké byť doma zatvorený medzi štyrmi stenami. 

Ako sa Vám učí angličtina na diaľku?

Keď porovnám tento rok - sedenie v rúškach -  nevidím, čo mi hovoríte po anglicky, tak z tohto hľadiska preferujem dištančnú formu učenia. Normálne vás počujem, viem s vami lepšie komunikovať. Aj keď, niekedy nie je ani takto dobre počúvať vašu výslovnosť - pri angličtine je to veľmi dôležité. Na mojich hodinách angličtiny veľakrát dávam aj skupinové práce. Toto však cez počítač možné nie je, človek je limitovaný. Aby takáto forma učenia mohla byť dlhšiu dobu, museli by byť veľmi kvalitné systémy - ľahké použitie tabule, možnosť vytvorenia skupín a istota o dobrom internetovom pripojení. Veľakrát sa aj mne stáva, že mám v škole zlý internet a vtedy je hodina nanič. Vy ničomu nerozumiete, ja ničomu nerozumiem. 

Aké plusy a aké mínusy vidíte v dištančnej výučbe?

Angličtina sa dá ľahko učiť aj cez počítač, keďže máme knihy, pracovné zošity a materiály v počítači. Na iných predmetoch si však učitelia musia hľadať materiály sami alebo prezentácie, videá ani nepoužívajú... a potom je hodina pre žiakov nezáživná. 


Čo Vám vyhovuje viac?

Podľa mňa by deti vo vašom veku ešte mali chodiť do školy. Dištančná výučba môže čiastočne nahradiť prezenčnú výučbu, ale oveľa lepšie je učiť sa v škole.

pokračovanie nabudúce.....

Páči sa ti článok? Prečítaj si ich viac😃
Sleduj nás na Instagrame (pripravujeme veľa noviniek): https://www.instagram.com/_.rozovinky._/
Sleduj nás na Facebooku: https://www.facebook.com/rozovinky