Ekológia a environmentalistika v dnešnej dobe

09.12.2020 11:32
Príroda a turistika

Autor : Sofia Horňáčková, ZŠ Rozmarínová, Komárno

Späť na úvod

EKOLÓGIA A ENVIRONMENTALISTIKA V DNEŠNEJ DOBE

Dnes sa nad otázkou ¬: Prečo náš svet speje k záhube? -  už moc nezamýšľame. Skonštatovať, že niečo nie je v poriadku, dokáže každý. Avšak nájsť príčinu danej veci a začať riešiť problém je už v dnešnej dobe umenie. Bohužiaľ, dnes ľudia riešia len svoje problémy. Zamyslieť sa nad otázkami typu : Nevedel/nevedela by som nejako pomôcť našej Zemi ? alebo Nevedel/nevedela by som aspoň malou čiastkou prispieť k ochrane zvierat alebo zmene klímy? je dnes tabu. Ľudia si neuvedomujú, prečo je dôležité chrániť našu Zem ( česť výnimkám ). Bohužiaľ , každý alebo väčšina ľudskej populácie sa nad tým začne zamýšľať až vtedy , keď už bude neskoro. A budú to robiť len pre svoje dobro , aby mali kde žiť. To je na tom to najsmutnejšie. Prečo je teda dôležité sa začať zamýšľať nad iným ako nad sebou? Odpoveď je jednoduchá. Veď predsa všetky naše veci potrebné či nepotrebné pre náš život získavame z prírodných zdrojov , ktoré tým ničíme. Pôvodní obyvatelia našich lesov ( živočíchy ) nemajú kde žiť. A nikto sa nad tým nezamýšľa. Vymenovať spôsoby , ktorými si my sami ničíme našu Zem , je náročné , pretože je ich nespočetné množstvo. Preto spomeniem iba niektoré : pytliactvo , ničenie pôvodných ekosystémov , znečisťovanie ovzdušia emisiami , znečisťovanie vodných tokov , znečisťovanie prostredia odpadkami , zakladanie požiarov , odvodňovanie vodných tokov a plôch atď ... Toto všetko by sa tu nemuselo diať , keby sme tu neboli my , ľudia. Toto bola teoretická stránka , je čas sa zamerať aj na tú praktickú , teda nie len konštatovanie , ale aj zmena k lepšiemu. Samozrejme , každý hneď nezmení svet , hlavne keď sme to doviedli až do takého pokročilého štádia. Stačí začať malou zmenou , ktorá pramení od seba. Napríklad nič by sa nám nestalo , keby sme všetci namiesto plastových vreciek začali používať látkové tašky. Takisto by sa nám nič nestalo , keby sme odpad nezahadzovali mimo smetných nádob. A týchto vecí , ktoré sú síce malé , ale mohli by spôsobiť veľkú zmenu , keby to takto začalo robiť obrovské kvantum ľudí , ideálne všetci , je milión. Preto sa zamýšľajme aj nad iným než nad sebou , predsa len pomaly nebudeme mať kde žiť. Je to smutné , ale bohužiaľ si to neuvedomuje veľa ľudí. Preto je len otázkou času , kedy nám to všetko naša planéta spočíta úplne. A na záver : stačilo by byť menej sebeckým človekom , a všetko by bolo hneď lepšie.