iBobor z domu

30.11.2020 17:36
Zo školy

Autor : Viera Helbichová, ZŠ Bernolákova 16, Košice

Späť na úvod

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor.

Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín.  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.Hoci v každej zúčastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh pre ďalší ročník súťaže.

V roku 2020 sa stretnutie konalo virtuálne. Ani tento netradičný školský rok sme sa nevzdali možnosti zmerať si sily s ostatnými žiakmi na Slovensku v informatickej súťaži iBobor.

V čase od 10.11 .2020 do 16.11. 2020 sa súťaže zúčastnili žiaci 3.až 9.ročníka. Aj keď žiaci druhého stupňa nenavštevujú školu, skúsili to z domu. Viac ako 150 účastníkov je dôkazom toho, že sa radi učíme a súťažíme. V rámci celého Slovenska opäť máme veľké množstvo žiakov, ktorí svojimi výsledkami získali diplom úspešného riešiteľa.

Srdečne im blahoželáme.