Tajnička

26.11.2020 15:33
Zábava

Autor : Natália Strassburger, SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova, Košice

Späť na úvod

1. Budova ináč.

2. Predmet na okne, ktorý slúži na tesnenie.

3. Základný stavebný prvok, ktorý vzniká tvarovaním betónovej zmesi alebo pórobetónu. ( Betónová ......)

4. Čo to je?

5. Je to ukladané stavivo z kameňa, tehál, tvaroviek a.i. , ktoré sú ukladané na maltu alebo iné zmesi .

6. Človek, ktorý má vzdelanie a znalosti na vymeriavanie, určovanie a zobrazovanie pozemkov a bodových polí.

7. Stavebná hmota vyrobená z plniva ( napr. kameniva), spojiva, vody a ďalších prímesí upravujúcich jeho vlastnosti.

8. Budova, v ktorej sa ľudia vzdelávajú.

9. Osoba, ktorá má oprávnenie na vedenie stavby.

10. Ako sa nazýva systém, ktorý šíri teplo v stavebnom objekte.

11. Názov plánu, ktorý sa predkladá na uskutočnenie alebo schválenie.

12. Osoba, ktorá pracuje na dizajne stavby.

( Správne odpovede: 1. stavba, 2. roleta, 3. tvárnica, 4. tehla, 5. murivo, 6. geodet, 7. betón, 8. škola, 9. stavbyvedúci, 10. kúrenie, 11. návrh, 12. dizajnér)