Svetový deň výživy

02.11.2020 13:47
Zo školy

Autor : Natália Jurčíková, SOŠ obchodu a služieb, Stavbárska, Martin

Späť na úvod

Dňa 16. októbra si už od roku 1981 každoročne pripomíname „Svetový deň výživy“. Je to tradícia, ktorej medzi aktivitami našej školy patrí stála pozornosť. Tento deň nám pripomína vznik založenia FAO v roku 1945. FAO je organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (Food and Agriculture Organization). Cieľom tejto organizácie je zabezpečiť dostatok potravy a pitnej vody pre obyvateľov rozvojových krajín a dostať do povedomia verejnosti informácie o správnych stravovacích návykoch. Organizácia sa zameriava na pomoc týmto krajinám najmä po technickej, technologickej, finančnej a vzdelávacej stránke. Taktiež cieľom tejto akcie je dostať do povedomia verejnosti informácie o správnych stravovacích návykoch. Ide o zníženie energetického príjmu, príjmu tukov, najmä živočíšnych, ďalej cholesterolu, sacharidov a soli v strave.

Výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje naše zdravie. Poskytuje krytie základných potrieb energie a jednotlivých živín potrebných pre život. Dnešná mládež žije príliš rýchlo a pri stravovaní robí rovnaké chyby ako dospelí. To je dôvod, prečo sa v našej škole zaoberáme touto témou každý rok. Touto akciou sa snažíme poukázať na možnosti zdravej stravy. Výživa sa spoločne s fyzickou aktivitou a genetickou dispozíciou podieľa na výslednom výživovom stave jedinca a jeho celkovom zdraví. Energetický príjem sa musí rovnať energetickému výdaju. Vyšší energetický príjem spôsobuje obezitu a zdravotné problémy, ako je vysoký krvný tlak, cukrovka, srdcovo-cievne problémy a iné. Na Slovensku nadváha, vrátane obezity, postihuje 12 až 13% mládeže. Aj tieto alarmujúce čísla boli dôvodom, že každoročne v tento deň pripravujeme projektový deň na danú tému, kde sa o tom učíme. Slovenská populácia trpí nedostatočným príjmom minerálnych látok, predovšetkým vápnika, niektorých vitamínov a vlákniny. Tieto deficity súvisia s nedostatočnou spotrebou mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, strukovín a celozrnných obilnín. I teraz, v čase pandémie, je dôležité opäť pripomenúť dôležitosť správnej výživy na celkovú podporu imunity.

Počet hladných ľudí vo svete rastie. Najčastejším dôvodom sú rastúce ceny potravín a finančná kríza..Tento deň nám má pripomenúť, že život každého človeka je jedinečný, neopakovateľný a nenahraditeľný, a preto by si ho mal každý z nás vždy vážiť. Z dôvodu dištančného vzdelávania sme aspoň prostredníctvom článku a priložených fotografií chceli upozorniť spolužiakov školy o význame zdravej výživy v živote ľudí. Celá trieda sa prostredníctvom online spojenia dala dokopy, pričom sme utužili aj kolektívne vzťahy.

Autor textu: Natália Jurčíková, I.HA

Autor fotografií: žiaci I.HA triedy

Fotogaléria k článku