Škola v prírode - zážitky piatakov

06.10.2020 21:10
Zo školy

Autor : Gabriela Bieliková, SŠ Ľ. Štúra, Dudince

Späť na úvod

PONDELOK

Celá trieda sa stretla pred budovou školy. Po dlhej trojhodinovej ceste sme sa dostali

do VEĽKÉHO SLAVKOVAkde sme sa ubytovali v chatkách.

UTOROK

Vstali sme na rozcvičku, po raňajkách sme išli vlakom do STARÉHO SMOKOVCA,

zubačkou sme sa previezli na HREBIENOK. Bola to dlhá túra, po ktorej sme išli na obed.

Po oddychu sa začali večerné aktivity.

STREDA

Po rozcvičke a raňajkách sme sa prepravili na ŠTRBSKÉ PLESO,

išli sme sa pozrieť na skokanské mostíky, videli sme vodopád SKOK

a ŠTRBSKÉ PLESO. Potom sme mali obed, oddych a večerné aktivity.

ŠTVRTOK

Išli sme na POPRADSKÉ PLESO, chytil nás dážď.

Po večeri sme mali talentovú súťaž, ktorú sme nazvali ŠKOLA DUDINCE MÁ TALENT.

Po súťaži sme mali diskotéku.

PIATOK

Ráno sme si pobalili ostatné veci a presunuli sme sa na raňajky, potom sme nastúpili do áut

a začala sa cesta domov. V BANSKEJ BYSTRICI sme mali malú prestávku. 

Domov sme prišli šťastní, zdraví a usmievaví:-).

Článok do školského časopisu pripravili: Kvetka, Soňa, Lara, Dominika a Lea